Het leven van de aartsvaders

Wat zegt de Bijbel?

Een reeks studies over de Aartsvaders

De Aartsvader Abraham

Deel 1 – Genesis 8-9-10 – De nieuwe wereld

Deel 2 - Genesis 12:10-20 - Abraham in Egypte

Deel 3 – Genesis 14 - Strijd en Overwinning

Deel 4 - Genesis 12 en 18 - Vier steden in het leven van Abraham

Deel 5 - Genesis 18 - Abraham de vriend van God

Deel 6 – Genesis 18 - Abrahams voorbede

Deel 7 - Genesis 18 - Vier vragen

Deel 8 – Genesis 22 - Zo gingen die beiden tezamen

Deel 9 - Genesis 25 - Afscheid van Abraham

De Aartsvader Izaäk

Deel 1 - Profetische hoofdlijnen van het boek Genesis

Deel 2 - Genesis 24 - 'Daar komt de Bruid!' - Een typologische verklaring

Deel 3 - Genesis 24 - 'Daar komt de Bruid! - Een praktische verklaring

Deel 4 - Genesis 25-26 - Het huwelijk van Isaäk

Deel 5 - Genesis 25-26 - Isaäk de Erfgenaam

De Aartsvader Jakob

Deel 1 - Jakob in Kanaän - Genesis 27-28:9

Deel 2 - Jakob in Haran - Genesis 28:10-31

Deel 3 - Jakob terug naar Kanaän - Genesis 32-33

Deel 4 - Jakob in Egypte - Genesis 45-50

Deel 5 - Inleiding: Jakobs leven in vier periodes

Deel 6 - Acht begrafenissen - Gen.35-48

Deel 7 - Afscheidswoorden van Jakob

_____________________________________________________________