Hulp Kerk Cuba

De voorganger José en echtgenote Adriana. Initiatiefnemer en begeleider van het zendingsproject.
De voorganger José en echtgenote Adriana. Initiatiefnemer en begeleider van het zendingsproject.
De Evangelische Kerk in Oost-Cuba van waaruit de ondersteuning wordt begeleid.
De Evangelische Kerk in Oost-Cuba van waaruit de ondersteuning wordt begeleid.
Een foto van Gerard en Annelies aan het Humboldt nationaal park in Oost-Cuba.
Een foto van Gerard en Annelies aan het Humboldt nationaal park in Oost-Cuba.
Een bezoek aan één van de echtparen die wij ondersteunen, Lazaro en Maria. Na een theologische opleiding leiden zijn nu een gemeente.
Een bezoek aan één van de echtparen die wij ondersteunen, Lazaro en Maria. Na een theologische opleiding leiden zijn nu een gemeente.
Een door ons aangekocht gebouw waar de gelovigen samenkomen.
Een door ons aangekocht gebouw waar de gelovigen samenkomen.
Een doopdienst hoog in de bergen midden in de bossen. Onvergetelijk!
Een doopdienst hoog in de bergen midden in de bossen. Onvergetelijk!
Wekelijks krijgen de kinderen onderwijs uit Gods Woord!
Wekelijks krijgen de kinderen onderwijs uit Gods Woord!

Beste bezoeker van deze website,

In 2008 heb ik een bezoek aan Oost-Cuba gebracht en contact gelegd met de Evangelische kerk. Na overleg met de plaatselijke voorganger is toen besloten om de zendingsactiviteiten daar te stimuleren en te ondersteunen. Tijdens een tweede bezoek hebben we ervaren dat God dit initiatief rijkelijk gezegend heeft. Het heeft geleid tot een grote groei van de gemeente. In de loop van de afgelopen vier jaar zijn er zo'n 50 kerken bijgekomen, vooral in afgelegen bergdorpen. Veel mensen zijn tot geloof gekomen en hebben met vrede met God gevonden door geloof in Jezus Christus. 

Eind 2019 is de vzw. JOB, waar dit hulpproject administratief was ondergebracht, gestopt met haar activiteiten. Het ondersteuningsproject voor de Evangelische Kerk in Oost-Cuba maakt sindsdien deel uit van de Evangelische Kerk Bourgoyen, Brugsesteenweg 325, 9000 Gent.

Wij, als Evangelische Kerk Bourgoyen willen deze opdracht graag verderzetten en de kerk in Oost-Cuba blijven ondersteunen, maar daarvan zijn wij afhankelijk van giften. De ondersteuning van een zendelingsechtpaar bedraagt 20 euro per maand. Dat is niet veel denkt u, maar u moet weten dat een maandloon in Cuba om en nabij 10 euro ligt! Dus met zo’n geringe bijdrage kunnen wij gelovigen in staat stellen zich fulltime aan het werk van de Heer te wijden. Momenteel ondersteunen wij zo’n 20 fulltimers en enkele alleenstaanden, maar er is een wachtlijst met kandidaten…

U kunt uw financiële bijdrage storten op de rekening van de hierboven vermelde gemeente.

Het rekeningnummer is: IBAN: BE35 9733 5649 4737. Vergeet bij uw overschrijving niet te vermelden: ‘Hulp Kerk Caraïben’.

Bij voorbaat hartelijke dank,

Gerhard Westerman