Rubrieken en Artikelen - Deel 2


Christendom

 

Christendom 1

Mijn heer blijft uit!

Wat is secularisatie?

God wil het!

Wij hebben een Woord voor de wereld

God spreekt!

De verwanten van Jezus

Er komt een tijd...

Bethlehem vs. Bethlehem

De vlucht uit Jeruzalem

Op weg naar Babylon

Gevaren die volk van God bedreigen

Waarom ik geen Jehovah getuige ben

De evangelische beweging in Nederland

Opwekking verwachten in West-Europa?

Europees christendom in de 21e.-eeuw

Betekenis Christelijke Feesten

De betekenis van Kerst

De betekenis van Pasen

De betekenis van Pinksteren

 

Christendom 2

De Didache

Staat en RK-kerk en Franse Revolutie

Donatio Pippini - Pepijnse Schenking

Donatio Constantino - Constantijnse Schenking

De brief aan Diognetus

 

Kerkgeschiedenis


Kerkgeschiedenis - Algemeen

Stemmen in de woestijn

De Reformatie

Schisma van 1054

De Investituurstrijd

Het Heilig Rooms Rijk

Great Awakening, The

Europees christendom in de 21ste. eeuw

De Constantinische Wending

Het verbond tussen kerk en staat

 

Kerkgeschiedenis - Personen

John Wyclif

Johannes Hus

Geert Groote

William Tyndale

Maarten Luther

Uhlrich Zwingli

Johannes Calvijn

Graaf von Zinzendorf

Gebroeders Wesley

George Whitefield

Dwight L. Moody

William Carey

Hudson Taylor

 

Kerkgeschiedenis - Kerken

De Paulicianen

De Bogomils

De Katharen

De Waldenzen

De Hugenoten

De Mennonieten' of 'Doopsgezinden

De Herrnhutters

De Methodisten

De Baptisten

De Vergadering van gelovigen


Drie Keizers en een Koning en het Christendom - Inleiding

Idem - Voorwoord

 

Wereldgeschiedenis

Translatio Imperii

Opkomst en Ondergang van Wereldrijken

Korte geschiedenis van het christendom in China

 

Woordenlijst

Theologische Woordenlijst

 

Christologie

De eerstgeborene

Pre-existentie van Jezus 

De godheid van Christus

De maagdelijke verwekking van Jezus

De mensheid van Christus

De ontlediging van Jezus

Kon Jezus zondigen?

Jezus’ zondeloosheid en verzoek

Beelden van Christus in Johannesevangelie

De opstanding van Jezus Christus

 

Dogmatiek

 

Dogmatiek 1

Allegorische Bijbeluitleg

Allegorisch of Letterlijk?

Doop, De

Engel de Heren

Evangelie, Het

Gods Eigenschappen

Heiligheid

Openbaring

Opstanding, De

Satan, de

Sion

Tuchtiging

Typologie

Verdrukking

Vergeving

Zekerheid

 

Dogmatiek 2

De Almacht van God

De Alomtegenwoordigheid van God

De Alwetendheid van God

Evangelische Dogmatiek, Inleiding

Evangelische Dogmatiek, Ouweneel

 

Eschatologie

 

Eschatologie - deel 1

Beknopte Woordenlijst Eschatologie

De Weerhouder

Het Posttribulationisme – De zeventig jaarweken van Daniël

Trilogie van de Toekomst – Israël

Trilogie van de Toekomst – De volken

Trilogie van de Toekomst – De Gemeente

Twee Rijken, Twee Beesten

Signalen van de Eindtijd

De koning van het Noorden - De Assyriër

 

Eschatologie - deel 2

Tien Economieën of Tien Koningen

Acht koningen van Eindtijd

De koning van het verre noorden

Wie zijn de 24 oudsten?

The Great Reset

Imminentie versus het Midtribulationisme

Geschiedenis van de Imminentie

De drie komsten van Christus

Verschil Israël en de Gemeente

 

Eschatologie - deel 3

Mattheüs 24 - Een exegese

Rede over de laatste dingen

De Grote Verdrukking

Leven we in de eindtijd?

Bijbelse Profetie

Christus' komst voorwaardelijk?

 

Vragen Eschatologie

Diverse vragen m.b.t. de Eschatologie.

Openbaring Schematisch

Diverse overzichten

 

Preterisme

Het preterisme - een verkenning

Vragen aan preteristen

Zie, Hij kwam / komt met de wolken

Nogmaals preterisme

 

De Zeven Gemeenten

Zeven Gemeenten – deel 1 – Inleiding Openbaring

Zeven Gemeenten – deel 2 – Inleiding 2

Zeven Gemeenten – deel 3 – Inleiding Op.2-3

Zeven Gemeenten – deel 4 – Efeze

Zeven Gemeenten – deel 5 – Smyrna

Zeven Gemeenten – deel 6 – Thyatira

Zeven Gemeenten – deel 7 – Sardis

Zeven Gemeenten – deel 8 – Filadelfia

Zeven Gemeenten – deel 9 - Laodicéa

 

De Toekomst

De toekomst – Voorwoord 

De Opname

De Antichrist

Israël

De zeven Wereldrijken

De zeventig jaarweken

Jezus’ rede op de Olijfberg

Verschil van Jezus’ komst

Het Vrederijk

 

Hermeneutiek

Hoe lezen wij de Bijbel? Deel 1-6

Inleiding – deel 1

De oude hermeneutiek – deel 2

De nieuwe hermeneutiek – deel 3

Basisprincipes hermeneutiek – deel 4

Vergelijk Oude en Nieuwe hermeneutiek – deel 5

Biblicisme – deel 6

Context - Betekenis 

 

Homiletiek

Zesentwintig adviezen voor eenwaardevolle preek

 

Pneumatologie

Nogmaals de Heilige Geest

De Heilige Geest – Deel.1 - verleden-heden…

De Heilige Geest – Deel 2

De Heilige Geest

Persoon en het werk van de Heilige Geest

Ziel en Geest

 

Typologie

De Typologie van de Bijbel

Inleiding typologie

Olijfboom – Israël

Schapen – Mensen

Vijgenboom – Israël

Wijnstok – Israël

 

Pre-Wrath Doctrine

Korte inhoud – Deel 1

Inleiding – Deel 2

Voorlopige vaststellingen – Deel 3

Dispensationalisme – Deel 4

Kritieken – Deel 5

Nationaal herstel Israël – Deel 6

Mattheüs 24 – Deel 7

Mijn heer blijft uit – Deel 8

Opname voor de toorn van God? – Deel 9

Openbaring 2 en 3 – Deel 10 

Case closed – Deel 11

Vroege Kritieken I

Vroege Kritieken II

Bespreking 'De Opname voor..

De valse Pre-Wrath positie

 

Gekruisigd door christenen

Gekruisigd door christenen – voorwoord

Gekruisigd door christenen - Edwards

Gekruisigd door christenen – Review 1

Gekruisigd door christenen – Review 2

Gekruisigd door christenen - Review 3

De weg van een mysticus

Valse of verkeerde leer?

 ___________________________________________________________________________________________