Welkom op mijn website

Op BibleQuest Interview is mijn interview geplaatst.

(Klik op mijn foto om naar het interview te gaan. of volg deze link: Interview Gerard)

Veel kijkplezier!
Vriendelijke groet.
Zoals bekend, gebruik ik voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Voor het Oude Testament maak ik gebruik van de NBG vertaling 1951.

 

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb.
Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel.
Ook zijn veel preken van mij te vinden op YouTube. Zoek naar ‘EKB Gent’.
Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

Studies

Er zijn bezoekers van mijn website die de geplaatste artikelen gebruiken om een preek of bijbelstudie voor te bereiden, en dat is goed, daarvoor zijn ze gemaakt. Dat betekent niet dat u ze klakkeloos moet overnemen, u dient ze te toetsen aan Gods Woord. Tevens moet u zich de boodschap ‘eigen’ maken, dat wil zeggen dat het uw boodschap moet zijn. Of zoals iemand anders zich heeft uitgedrukt: ‘Ik heb veel koeien gemolken, maar ik heb mijn eigen boter gemaakt’!
Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie.

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres: gerhardwesterman@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman