Welkom op mijn website

Op BibleQuest Interview is mijn interview geplaatst.

(Klik op mijn foto om naar het interview te gaan. of volg deze link: Interview Gerard)

Veel kijk- en leesplezier!
Vriendelijke groet.
Zoals bekend, gebruik ik voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Voor het Oude Testament maak ik gebruik van de NBG vertaling 1951 of de Herziene Statenvertaling.

 

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb.
Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel.
Ook zijn veel preken van mij te vinden op YouTube. Zoek naar ‘EKB Gent’.
Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

YouTube

Beste bezoeker van mijn website,

Preken en Bijbelstudies op het YouTube kanaal.

Wanneer u in het zoekvenster van YouTube ingeeft: ‘Gerhard Westerman’ krijgt u toegang tot een playlist van 191 video’s met preken en korte overdenkingen van mij, die ik in de achter ons liggende jaren heb gehouden in de Evangelische Kerk Bourgoyen (EKB) te Mariakerke (Gent).

Nieuw is, dat u onder het logo van mijn eigen website ook een aantal korte filmpjes kunt bekijken met overdenkingen uit de Bijbel. (Een afbeelding van het logo staat linksboven op de openingspagina van mijn Bijbelstudie website). De bedoeling daarvan is dat deze in de komende tijd worden aangevuld met commentaren op actuele gebeurtenissen belicht vanuit de Bijbel.

Veel zegen gewenst bij het bekijken en beluisteren van deze opnames.


Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie. 

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres: gerhardwesterman@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman