Pre-Wrath Rapture – Deel 2 – Korte beschrijvingen van de Pre-Wrath visie

30 november, 2023

Rubrieken: Pre-Wrath Rapture

Pre-Wrath Rapture of the Church

Deel 2

Korte beschrijving van de Pre-Wrath visie

Inleiding

Om een goed beeld te krijgen van wat de Pre-Wrath Rapture of the Church (Opname van de Gemeente vóór de Toorn van God) inhoud, geef ik eerst een kort overzicht, alvorens ik er dieper op zal ingaan. Deze visie is niet zo gemakkelijk uit te leggen, en het vergt enige inspanning om de inhoud, betekenis en consequenties van deze leer te begrijpen. Niet voor ‘dummies’ zou ik zeggen! Bij voorbaat ga ik zeggen dat ik deze leer als onjuist verwerp! De redenen daarvoor zal in de komende artikelen wel duidelijk worden.

De Pre-Wrath Rapture zoals het gepresenteerd wordt in het boek van Marvin J. Rosenthal gaat ervan uit dat de laatste zeven jaar van de zeventigste jaarweek van Daniël 9 uit drie delen bestaat (blz.233). Het eerste gedeelte bevat de weeën (Mat.24:4-8), of de eerste vier zegels (Op.6:1-8) en bestrijkt de eerste helft van de zeventigste jaarweek, de eerste drie-en-half jaar.

Het tweede gedeelte bestaat uit de Grote Verdrukking (Mat.24:21). Deze begint in het midden van de zeventigste jaarweek bij het breken van het vijfde zegel (Op.6:9-11) en zal worden ingekort of eindigt met de kosmische gebeurtenissen van het zesde zegel (Op.6:12-14) ergens tussen het midden en het einde van de zeventigste week. Met andere woorden, de Grote Verdrukking duurt niet de gehele tweede helft van de laatste jaarweek. Volgens de Pre-Wrath leer, is het zesde zegel, met zijn grote kosmische gebeurtenissen en een grote aardbeving (Op.6:12-17), een waarschuwing, liever een ‘wake up call’ voor de ongelovigen dat het derde gedeelte (namelijk de Dag van de Heer) op het punt staat aan te breken bij het openen van het zevende zegel.

De Gemeente(?) (d.w.z. de grote schare van Op.7:9-17) zal van de aarde worden weggenomen tussen het zesde en zevende zegel, wanneer Christus uit de hemel zal verschijnen in zijn glorierijke Tweede komst. Omdat Christus de Gemeente zal opnemen ná de Grote Verdrukking en vóórdat de Dag des Heren begint, wil zeggen dat de Opname gelijk is aan de Tweede komst van Christus. Anders gezegd, het is de eerste gebeurtenis van een reeks dat deel uit gaat maken van de gebeurtenissen van Christus tweede komst.

Het derde en laatste gedeelte van de zeventigste jaarweek zal voor het grootste gedeelte bestaan uit de Dag van de Heer. Deze begint met het openen van het zevende zegel (Op.8:1) op hetzelfde moment dat de tweede komst begint en de Opname plaatsvindt. Dus de Dag des Heren zal niet eerder beginnen dan ergens tussen het midden en het einde van de zeventigste jaarweek. De Dag van de Heer zal voortduren tot aan het einde van de zeventigste week met een toevoeging van dertig dagen inkorting van deze periode (Dan.12:11). De Dag van de Heer zal gekenmerkt worden door de uitstorting van Gods toorn op de aarde. Gods toorn zal niet eerder beginnen dan met de Dag van de Heer die begint met het openen van het zevende zegel

Het begin van de weeën (zegels 1 tot 4) en de Grote Verdrukking (zegel 5) bestaat niet uit de toorn van God. Ze worden in het geheel gekenmerkt door satanische en menselijke wraak. Dus er is geen sprake van Goddelijke toorn tijdens de eerste helft van de laatste jaarweek en een belangrijk deel van de tweede helft van de laatste jaarweek. Volgens de Pre-Wrath visie zal de Gemeente op aarde zijn tijdens de eerste helft van de laatste jaarweek en ook tijdens de Grote Verdrukking. Dat betekend dat ze blootgesteld zullen zijn aan satanische en menselijke toorn, incluis dat van de Antichrist, tijdens de weeën en de Grote verdrukking. De Gemeente zal niet worden blootgesteld aan de toorn van God. Het zal worden opgenomen van de aarde vóórdat de Dag van de Heer begint met het uitstorten van Gods toorn. Dus de Gemeente zal een Pre-Wrath opname ervaren. Maar wat die zgn. ‘Opname’ inhoudt en hoe die zal plaatsvinden blijft onduidelijk.

Omdat men het optreden van de antichrist zal meemaken is er geen sprake meer van een onverwachte komst van de Heer Jezus. Dat tijdstip is gemakkelijk te berekenen. Dat wil tevens zeggen dat in deze visie de Heer Jezus vandaag, morgen of de komende jaren niet kan komen.

Ik hoop dat u nog kunt volgen na dit kort overzicht, waaruit duidelijk blijkt dat de Pre-Wrath visie nogal verwarrend en onoverzichtelijk is in zijn uitleg. Dat is dan ook het enige (negatieve) voordeel, namelijk dat bijna niemand de uitleg kan volgen…

____________________________________________________________________________________________________