Inleiding Bijbelboeken – Nieuw Testament – Overige Geschriften – 2e. en 3e. brief Johannes

22 augustus, 2023

Bijbelboeken: 2 Johannes, 3 Johannes

Bijbel – Nieuwe Testament

Overige Geschriften

Brieven 2 en 3 van Johannes

Inleiding

2 Johannes

De bejaarde John schreef deze korte persoonlijke brief aan een gewaardeerde vrouw in een plaatselijke kerk. De verzen 2-3 zijn inleidend en beschrijven de vrouw als iemand die bekend en geliefd is vanwege haar beoefening van de waarheid (het Woord van God). Merk op dat waarheid en liefde samengaan; Gelovigen kunnen geen gemeenschap hebben waar valse leerstellingen bestaan. Johannes behandelt vervolgens deze twee bijzondere zaken: Waarheid en Liefde.

3 Johannes

De derde brief van Johannes was geschreven aan een led van een lokale Gemeente waar problemen waren. In deze brief bespreekt Johannes drie personen: Gaius, een welvarend gelovige; Diotrefes, een hoogmoedige gelovige en Demetrius, een oprechte gelovige.

_________________________________________________________________________________________________