Inleiding Bijbelboekenl – Nieuwe Testament – De Evangeliën – Evangelie naar Lukas

21 augustus, 2023

Bijbelboeken: Lukas

Bijbel – Nieuw Testament

De Evangeliën

Inleiding op het evangelie naar Lukas

Inleiding

Lukas was een arts en waarschijnlijk een Griek (Kol.4:14); hij vergezelde Paulus op sommige van zijn reizen (let u op de voornaamwoorden ‘wij’ en ‘ons’ in Hand.16:10; 20:5; 21:1; 27:1). Hij schreef het evangelie naar Lukas rond de jaren 55-60 mogelijk vanuit Caesarea en het boek Handelingen van de Apostelen (Luk.1:1-4; Hand.1:1-3) rond het jaar 63, ook vanuit Caesarea, die verslagen zijn van reizen: de reis van Christus naar Jeruzalem (Luk.9:51) en de reis van Paulus naar Rome.

Dokter Lukas schreef met de Grieken, dus de gehele niet-joodse mensheid, in gedachten en hij stelde Jezus Christus voor als de volmaakte Zoon des Mensen en de barmhartige Heiland (Luk.19:10). God heeft in de mens een welbehagen en in Christus heeft Hij heil bereid dat tot alle volken komt (2:14, 32v.). Voor de zondige mensheid betekent dat in Christus de genade van God te leren kennen, en dit staat dan ook eveneens hier op de voorgrond (4:22 en de gelijkenissen).

Door zijn ontroerende tekening van Jezus’ nederige mensheid en van de barmhartigheid van God die Hij ontvouwt (in het bijzonder aan de sociaal zwakkeren) is Lukas echt de ‘geliefde arts’. Hij noemt vrouwen, kinderen en de armen in zijn Evangelie, en blijdschap en vrolijkheid komen er vele malen in voor. Hij legt ook nadruk op het bidden en op Gods liefde voor de hele wereld. Lukas droeg beide boeken op aan Theófilus (‘vriend van God’), een Romeinse gelovige, mogelijk een ambtenaar, die onderlegd moest worden in het geloof.

Lukas’ benadering is ongecompliceerd. De genealogie van de Heer Jezus gaat terug op Adam (3:38). Lukas aandacht gaat uit naar zondaars, en gebruikt het woord zestien keer. Een dokter heeft altijd aandacht voor het individu en dat is dan ook te vinden in ‘zijn’ Evangelie. Zes wonderen en negentien gelijkenissen vinden we alleen in dit Evangelie. Lukas en Paulus leggen beiden de nadruk op geloof, bekering, genade en vergeving.

Dokter Lukas geeft het meest uitgebreide verslag van de geboorte van de Heer – geen wonder voor een arts. Hij boekstaaft de geboorte van onze Heer en zijn eerste jaren (hoofdstuk 1-2); zijn doop en verzoeking (3:1-4; 13); zijn dienst in Galilea (4:14-9:17); zijn dienst op weg naar Jeruzalem (9:18-19:27); en de laatste week van zijn dienst, in Jeruzalem (19:28-24:53).

Als u het Evangelie van Lukas leest, zult u de barmhartige Zoon des mensen gaan liefhebben; Hij bekommert Zich om hen die in nood zijn en wil dat zijn boodschap van redding wordt gebracht aan de hele wereld.

__________________________________________________________________________________________________