Inleiding Bijbelboeken – Inleiding op Haggaï

21 augustus, 2023

Bijbelboeken: Haggai

Bijbel – Oude Testament

Profetische Boeken

Inleiding op het boek Haggaï

Zijn persoon

Van Haggaï is weinig tot niets bekend; we weten niets van zijn afkomst. Zijn naam betekent ‘de feestelijke’. Hij profeteerde in het jaar 520. Wel wordt in 1:1 vermeld dat Haggaï deze profetie heeft uitgesproken in het tweede jaar van koning Darius, die regeerde van 521-485 v.Chr. Hij was een tijdgenoot van Zerubbabel en Jozua de hogepriester.

Zijn tijd

Om de dienst van de laatste drie profeten, Haggaï, Zacharia en Maleachi, goed te begrijpen dienen we de Joodse geschiedenis kennen. In 536 Ging Ezra met ongeveer 50.000 Joden terug naar het heilige land. Ze bouwden het altaar en begonnen weer met de offerdienst, en in 535 werd het fundament voor de tempel gelegd. Maar er was aanzienlijke tegenstand en het werk kwam stil te liggen. Het was pas in 525 dat het volk weer aan de slag ging; en in 515 was de tempel dan eindelijk klaar. Het was het werk van vier vrome mannenwaardoor het werk volbracht werd: Zerubbabel, de gouverneur; Jozua, de hogepriester; en Haggaï en Zacharia, beiden profeet. Zie Ezra 5:1 en 6:14.

Zijn dienst

Het doel van de dienst van Haggaï was om het luie volk op te wekken en ze te bemoedigen om de tempel te herstellen. Het was redelijk gemakkelijk het werk te beginnen toen zij weer in het beloofde land kwamen want iedereen was toegewijd en enthousiast. Maar na maanden van verzoeking en tegenstand, vertraagde het werk en stopte uiteindelijk. In dit kleine boekje hebben we vier boodschappen die elk een speciale zonde als onderwerp hebben dat ze weerhield om Gods wil te doen en zijn werk af te maken.

______________________________________________________________________________________________________________________________