Dogmatiek – Typologie – (Voorbeeld Wijnstok)

23 juli, 2023

Rubrieken: Dogmatiek

Typologie – Voorbeelden

Wijnstok – Israël

‘Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, Gij hebt volken verdreven en hèm geplant’ (Psalm 80:9; Hosea 10:1)

Inleiding

De wijnstok wordt gebruikt om Israël te duiden, maar ook andere volken. Soms wordt er goed gesproken van de wijnstok, een andere keer is de wijnstok niet productief en brengt slechte vruchten voort. God spreekt van de wijnstok als zijn eigen schepping, als het op Israël betrekking heeft. God had de verachting dat de wijnstok (Israël) goede vruchten voort zou brengen tot zijn eer, wat zijn hart zou verheugen. In plaats daarvan bracht het vaak slechte vruchten voort.

______________________________________________________________________________________________________________________________