Vraag en Antwoord – Met hoeveel zielen trok Jakob naar Egypte? – Nummer 18

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vragenrubriek

Met hoeveel zielen trok Jakob naar Egypte?

Nummer 18

Vraag:

Hoe groot was het aantal zielen dat met Jakob naar Egypte trok? In Genesis staat zeventig maar in Handelingen vijfenzeventig?

‘Het gehele getal der zielen van het huis van Jakob, die naar Egypte kwamen, was zeventig’ (Gen.46:27; Deut.10:22).

‘En Jozef zond hen weg en riep zijn vader Jakob bij zich en al zijn verwanten, totaal vijfenzeventig zielen’ (Hand.7:14).

Antwoord:

Dit verschil in aantallen heeft alles te maken met welke vertaling gebruikt wordt, de Masoretische Hebreeuwse tekst of de Septuaginta de Griekse vertaling van het Oude Testament, en welke telling men aanhoudt. In elke geval betekent het niet dat de Bijbel zich tegenspreekt.

Stefanus maakt gebruik van Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, omdat het Grieks bij zijn joods publiek in gebruik was. De Septuaginta geeft in Exodus 1:5 dan ook het getal van vijfenzeventig personen aan in tegenstelling tot de Hebreeuwse tekst die zeventig personen vermeld. De Dode Zee rollen, die in het Hebreeuws zijn opgesteld, komen overeen met de Septuaginta.

De Masoretische tekst geeft in Genesis 46:26-27 het getal van zesenzestig personen aan maar rekent de vrouwen van de zonen van Jakob niet mee. Met de twee zonen van Jozef die in Egypte waren geboren kwam het totaal op zeventig.

De Septuaginta zegt dan weer dat er zesenzestig personen naar Egypte trokken. De zonen van Jozef Manasse en Efraïm kregen negen zonen, waarmee het totaal op vijfenzeventig kwam. De vijf kinderen van Efraïm en Manasse worden vermeld in 1Kron.7:14vv.

Beide getallen, zeventig of vijfenzeventig zijn correct het hangt ervan af of Jozefs kleinkinderen in de telling zijn begrepen of niet.

______________________________________________________________________________________________________________________________