Dogmatiek – De Satan

25 juli, 2023

Rubrieken: Dogmatiek

Dogmatiek

Satan

Inleiding

Zijn persoonlijkheid

Zoals ook met de Heer Jezus, is onze kennis over satan volledig afhankelijk van wat de Schriften daarover hebben geopenbaard. Er zal niet meer of beter bewijs bestaan voor het geloof in de persoonlijkheid van de een als voor de ander.

Zijn macht

 • Hij was geschapen en voor wat betreft zijn macht was hij de tweede in rang na die van

God (Ez.28:11-16).

 • Na zijn morele val (Job 2:7; Jes.14:12-17; Luk.4:6, 22:31; 1Kor.5:5; Heb.2:14) en zelfs

na zijn oordeel door het kruis (Joh.16:11; Kol.2:15) blijft hij regeren als een heerser (2Kor.4:4). Lees alle passages in de Schrift over satans verleidingen en verzoeken om het kwaad.

Zijn werk

 • Ten opzichte van God zijn zijn boze werken nog steeds toegestaan.

 • Ten opzichte van demonen zijn zij ondergeschikt aan zijn wil.

(3) Ten opzichte van de ongelovigen heeft hij gezag over hen (Jes.14:17; 2Kor.4:3-4; Ef.2:2; Kol.1:13; 1Joh.5:19).

(4) Ten opzichte van de gelovigen is hij in conflict met hen (Ef.6:11-18).

(5) Ten opzichte van de waarheid is hij een leugenaar en de auteur van ‘de leugen’ (Joh.8:44).

Zijn loopbaan

Verleden

 • Satan onderging een morele val (Jes.14:12-17; Ez.28:15; 1Tim.3:6).

 • Satans oordeel werd voorspeld in Eden (Gen.3:15).

 • Zijn oordeel werd aan het kruis volbracht (Joh.12:31-33).

Heden

(1) Hij regeert vandaag als een heerser (2Kor.4:4; Ef.2:2; Op.2:13).

(2) Hij krijgt de naam aanklager van de broeders voor wat hij nu doet (Op.12:10).

(3) Hij is in geestelijke zin vader van iedereen die zijn houding van onafhankelijkheid van God aanvaard (Joh.8:44; Ef.2:2).

Toekomst

 • Hij zal op een dag uit de hemel geworpen worden (Op.12:7-12; Jes.14:12; Luk.10:18).

 • Hij zal zich duizend jaar lang in de afgrond gesloten worden (Op.20:1-3, 7).

 • Wanneer hij uit de afgrond wordt bevrijd, zal hij legers tegen God leiden (Op.20:8-9).

 • Zijn uiteindelijk lot en ondergang is de poel van vuur (Op.20:10).

______________________________________________________________________________________________________________________________