Vraag en Antwoord – Waar kreeg Caïn zijn vrouw vandaan? – Nummer 2

21 november, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Waar kreeg Caïn, de broer van Abel zijn vrouw vandaan?

Nummer 2

‘En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch; daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch’ (Gen.4:17).

Vraag:

Dit is een vraag die veel gesteld wordt, want zegt men: ‘Er waren na de moord op zijn broer Abel immers geen vrouwen waarmee Caïn zou kunnen trouwen. De enige mensen waren Adam, Eva en Caïn; Abel was dood. Toch zegt de Bijbel dat Caïn trouwde en kinderen had.

Antwoord:

Omdat er slechts één menspaar was – Adam en Eva – moet Caïn dus getrouwd zijn geweest met zijn zuster of eventueel een nicht. De Bijbel leert dat Adam, nadat hij Set verwekt had zonen en dochteren verwekte (Gen.5:4). Omdat Adam 930 oud geworden is was er tijd genoeg om veel kinderen te verwekken. Caïn kon één van zijn zusters tot vrouw hebben genomen. Een andere mogelijkheid was dat hij huwde met een van de dochter van zijn broers. Een huwelijk tussen broers en zusters was niet verboden. Pas toen de wet aan Mozes gegeven was horen wij daarvan. ‘De schaamte van uw zuster, de dochter van uw vader of de dochter van uw moeder, geboren in huis of geboren daarbuiten, haar schaamte zult gij niet ontbloten’ (Lev.18:9; 20:17).

Deze vraag wordt op deze manier door gelovigen beantwoord. Veel moeilijker is het voor hen die de evolutieleer aanhangen; hoe gaan zij deze vraag beantwoorden?

______________________________________________________________________________________________________________________________