Vraag en Antwoord – Wie doodde Goliath – Nummer 14

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vragenrubriek

Wie doodde Goliath?

Nummer 14

Vraag:

1 Samuël 17:50 zegt dat David Goliat doodde maar in 2 Samuël 21:19 staat dat Elchanan de zoon van de Betlehemiet Jaär-Oregim dat heeft gedaan. Wie is het nu?

Teksten:

‘Toen de Filistijn tot de aanval overging en al nader kwam, David tegemoet, haastte David zich en snelde op de slagorde toe, de Filistijn tegemoet, stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong, en hij voorover ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij versloeg de Filistijn en doodde hem; en David had geen zwaard in zijn hand. David snelde toe, bleef bij de Filistijn staan, greep diens zwaard, trok het uit de schede en doodde hem. Hij hieuw hem het hoofd ermee af’ (1Sam.17:48-51).

‘Opnieuw was er strijd met de Filistijnen te Gob; en Elchanan, de zoon van de Betlehemiet Jaäre-Oregim, versloeg de Gatiet Goliat, die een speer had met een schacht als een weversboom’ (2Sam.21:19).

‘Opnieuw was er strijd met de Filistijnen, en Elchanan, de zoon van Jaïr, versloeg Lachmi, de broeder van de Gatiet Goliat, die een spies had met een schacht als een weversboom’ (1Kron.20:5).

 Antwoord:

1 Samuël 17:50 zegt dat David Goliath’s hoofd afsloeg met zijn eigen zwaard, nadat hij hem geveld had met een slinger en een steen. Maar 2Sam.21:19 zegt in de Masoretische tekst dat ‘Elchanan de Gatiet Goliath versloeg. Zoals deze de tekst weergeeft is het duidelijk in tegenspraak met 1Sam.17. Gelukkig hebben we 1Kron.20:5 die uitkomst biedt door te zeggen dat Elchanan de broer van de Gatiet Goliath versloeg. Het is heel waarschijnlijk dat de Masoretische vertaling van 2Sam19 het gevolg is van een fout van de overschrijver. Met andere woorden, in de passage in 2Sam.21 is een aantoonbare fout van de overschrijver waar te nemen. Het voert te ver om in het kader van dit artikel daarop in te gaan Het Oude Testament dat in de tijd van Ezra en Nehemia gereedkwam werd samengesteld door de Sopherim, die het Oude Testament nauwkeurig bestudeerden en met de uiterste zorg kopieerden. Masoreten waren joodse geleerden wiens taak het was de heilige tekst te voorzien van leestekens en klinkers.

______________________________________________________________________________________________________________________________