De Alomtegenwoordigheid van God – Dogmatiek

24 juli, 2023

Rubrieken: Dogmatiek

Dogmatiek

De Alomtegenwoordigheid van God

Inleiding

Hoewel het woord ‘alomtegenwoordig’ geen Bijbels woord is, geeft het heel goed weer hoe God in persoon overal aanwezig is, en niet alleen Zijn macht of autoriteit (1Kon.8:27; 2Kron.2:6; Ps.139:12; Jes.66:1; Hand.17:27-28). Dat God overal is, heeft niets te zien met pantheïsme, dat de persoonlijke aanwezigheid van God loochent. Pantheïsme is de leer dat God en de kosmos in wezen identiek zijn.

Er is ook een meer gelokaliseerde opvatting van de Godheid, bijvoorbeeld, ‘Onze Vader die in de hemelen bent’. Of: ‘Een woonplaats van God in de Geest’ En: ‘Die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God’. (Mat.6:9; Rom.10:6-7; Ef.2:22, Kol.3:1; Heb.12:2; Ps.113:5; 123:1;).

We lezen ook dat ‘God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was’ (2Kor.5:19). De Zoon woont in de gelovige (Joh.14:20; Kol.1:27); de Geest woont in de gelovige (1Kor.6:19). De Vader, de Zoon en de Geest wonen allemaal in een onverminderde en onverdeelde betekenis bij elke gelovige (Rom.8:9; Gal.2:20; Ef.4:6).

___________________________________________________________________________________________________________