De Almacht van God – Dogmatiek

24 juli, 2023

Rubrieken: Dogmatiek

Dogmatiek

De Almacht van God

Inleiding

De almacht van God behoort tot de niet-deelbare eigenschappen van God. Niemand anders dan God is almachtig. Gods almacht spreekt van een onbegrensde macht (Gen.18:14; Ps.115:3; 135:6; Jes.43:13; Jer.32:17; Mat.19:26; Mark.10:27; Luk.1:37; 18:27). Het Griekse woord pantokratoor dat vertaald kan worden door almachtig, wordt tien keer gebruikt (Op.1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 21:22).

In het Oude Testament betekent het woord El Shaddai de Almachtige God en wordt zevenenveertig keer gebruikt (Gen.17:1). Gods onbegrensde macht staat onder de controle van zijn Heilige wil. Van hem mag worden verwacht dat hij doet, alleen dat wat in harmonie is met zijn karakter. Hij zal niet verkeerd doen, noch dwaas handelen (Gen1:1-3; 17:1; 18:14; Jes.44:24; Mat.3:9; 19:26; Rom.4:17; 2Kor.4:6; Ef.1:11, 19-21; 3:20; Heb.1:1-3). Let op alle passages waarin het woord ‘in staat zijn’ verschijnt, bijvoorbeeld, ‘God is in staat’ of ‘bij machte’ zoals in 2Korinthiërs 9:8.

God kan dus niets doen wat logisch onmogelijk is, of niet strookt met zijn Goddelijke natuur. God kan alles doen wat Hij wil uitvoeren, Maar Hij wil niet alles wat Hij kan doen.

___________________________________________________________________________________________________________