Eschatologie – Drie komsten van Christus – Geboorte – Opname – Verschijning

26 juli, 2023

Rubrieken: Eschatologie

Eschatologie

‘De drie komsten van Christus’

(1) Geboorte – (2) Opname – (3) Verschijning

Inleiding

Iedereen die een klein beetje op de hoogte is van het profetisch woord weet dat twee komsten van de Heer Jezus te verwachten zijn. Na de eerste komst als kindje in Bethlehem is er een tweede, we kennen die als de Opname van de Gemeente. Maar er is ook nog een derde de komst van de Heer Jezus en die komst is voor Israël en de volken. De wederkomst voor de Gemeente (de Opname) gaat vooraf aan de zichtbare komst voor Israël en de volken. Deze derde komst is al in het Oude Testament uitvoerig aangekondigd en besproken (o.a. Zach.14 e.v.a.). De komst voor de Gemeente (de Opname) was een verborgenheid of geheimenis, die pas later door de apostel Paulus is bekend gemaakt (Ef.1:9-11; 3:9; Joh.14:1-3; 1Kor.15:51-52; 1Thes.4:13-18). Als er zijn die denken dat er maar één wederkomst is, moeten ze de vraag beantwoorden waarom de apostel Paulus er dan zo geheimzinnig over doet en zelfs beweert dat het verborgenheden zijn, die van alle eeuwen en geslachten verborgen zijn geweest, maar die nu geopenbaard zijn aan zijn heiligen’ (Kol.2:26).

De volgorde met betrekking tot de twee wederkomsten van de Heer Jezus is als volgt:

1e. De Opname van de Gemeente dat elk moment kan gebeuren. (Imminente)

2e. Een 7-jarige Grote Verdrukking. Eigenlijk de laatste 70e. jaarweek van Daniël

3e. De tweede zichtbare komst van Christus. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg

4e. Hierna wordt het 1000-jarig Vrederijk opgericht.

Terloops zij nog opgemerkt dat de opname door sommigen niet gezien wordt als een ‘komst’ omdat de Heer om de zijnen tot Zich te nemen, Hem tegemoet in de lucht.

Hieronder een vergelijking tussen beide wederkomsten, met beperkte tekstverwijzing.

De eerste komst: De opname van de Gemeente:

 1) Wegneming van de gelovigen (1Thes.4:13-18).

2) De gelovigen worden opgenomen in het huis van de Vader (Joh.14:1-3).

3) Komst vóór de Bruid.

4) De Opname is vóór de laatste 70e. jaarweek (Grote Verdrukking) (1Thes.1:9-10).

5) De eerste komst kan elk ogenblik gebeuren zonder speciale tekenen; wel algemene.

6) De eerste komst brengt vertroosting.

7) De eerste komst staat in relatie tot de Gemeente.

8) De eerste komst is een verborgenheid (1Kor.15:51-52).

9) Bij de eerste komst worden gelovigen beoordeeld (2Kor.5:10).

10) De eerste komst laat de schepping onaangeroerd.

11) De eerste komst heeft geen specifieke gevolgen voor de volkeren.

12) Bij de eerste komst worden de beloften aan Israël niet ingelost.

13) De eerste komst staat niet in verband met geweld.

14) De eerste komst is vóór de toorn (1Thes.1:10; 2Thes.2:1-12; Op.3:10).

15) De eerste komst is alleen voor gelovigen.

16) De eerste komst is ‘De komst van de Heer’ (Fil.4:5).

17) De verwachting van de Gemeente is om bij de Heer te zijn niet de Dag van de Heer.

De tweede komst: Voor Israël en de volken:

 1) Verschijning van de Heer in heerlijkheid (Mat.24:30; Dan.7:13-14).

2) De komst naar de aarde (Zach.14:3).

3) Komst mét de Bruid (Zach.14:5; Kol.3:4).

4) Bij de tweede komst begint het Vrederijk (Ps.2).

5) De tweede komst gaat vooraf door tekenen (Mat.24:15-21; 2Thes.2:1-10).

6) De tweede komst brengt oordeel (Op.6:15-17).

7) De tweede komst staat in relatie met Israël (Mat.24:30; Op.1:7).

8) De tweede komst was geopenbaard in OT en is bevestigd in het NT (Dan.2:44).

9) Bij de tweede komst worden de ongelovigen geoordeeld (Op20:7-10).

10) Bij de tweede komst wordt de schepping bevrijd (Jes.4; 60-61).

11) De tweede komst heeft gevolgen voor de volkeren (Ps.2).

12) Bij de tweede komst worden de beloften aan Israël ingelost (Jes.51:4).

13) De tweede komst wel, de volkeren zullen optrekken naar Israël (Jer.30; Ez.3-38).

14) De tweede komst is ná de toorn (Mat.24:31-46).

15) De tweede komst voor alle mensen, de hele schepping (Luk.21:25).

16) De tweede komst is die van het ‘koninkrijk’ (Mat.24:14).

17) De verwachting van Israël is de komst van de Messias en het Koninkrijk (Hand.1:6).

______________________________________________________________________________________________________________________________