Vragen Eschatologie – Nummer 7 – Wat is het bewijs van de Opname voor de Grote Verdrukking?

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 7

Wat is het bewijs van de Opname voor de Grote Verdrukking?

Vraag: Wat is het Bijbels bewijs voor de opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking?

Antwoord: Het is moeilijk om van ‘bewijs’ te spreken. Het staat nergens zwart op wit in één Bijbeltekst. Trouwens ik spreek liever van ‘laatste jaarweek’ in plaats van de Grote Verdrukking om misverstanden te voorkomen. Want ik geloof dat de Grote Verdrukking het tweede deel is van de laatste jaarweek en specifiek met het oog op Israël. Maar, om terug te keren tot de vraag, dat het nergens zwart op wit in één Bijbeltekst staat vermeld, geld ook voor de andere visies met betrekking tot de Grote Verdrukking zoals de midtrib (Opname in het midden van de laatste jaarweek) en posttrib (Opname aan het einde van de laatste jaarweek). Dat betekent dat men keuzes dient te maken. Mijn voorkeur voor de pretrib visie (Opname vóór de laatste jaarweek) is gebaseerd op een aantal keuzes die gemaakt dienen te worden uit heel veel verschillende onderwerpen die allemaal te maken hebben met dit onderwerp. Deze onderwerpen dienen allemaal te passen in het voor ogen hebbend model en mogen er niet in gewrongen worden. De hermeneutische sleutel dient in het slot te passen! Ik geloof dat de futuristische-pretribulationistische-prechiliastische visie daaraan het beste beantwoord en recht doet aan tal van voorwaarden voor een juiste exegetische toepassing met betrekking tot de Opname. De voornaamste ‘bewijsteksten’ voor de Opname zijn Johannes 14:1-3; 1Kor.15:51-52; Fil.3:20-21; 1Thes.4:13-18. Er zijn er die de Opname afwijzen als iets geheimzinnigs dat niet in de theologie thuishoort. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: Een ‘geheimzinnige’ Opname? Als God Henoch en Elia op een ‘geheimzinnige’ manier kon wegnemen van deze aarde, kan Hij dat dan niet met de Gemeente? De vraag die men dan moet beantwoorden is: ‘Wat verstaat men onder de Opname?’

_______________________________________________________________________________