Vragen Eschatologie – Nummer 6 – Is Dag de Heren gelijk aan de Opname?

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 6

Is de Dag des Heren gelijk aan de Opname?

Vraag: Is de Dag des Heren gelijk aan de Opname? Ik doel op de tekst 2 Thessalonicenzen 2:1-2.

Antwoord: Het antwoord op deze vraag is uitermate belangrijk gelet op de implicaties dat het met zich mee kan brengen. Als de Dag des Heren gelijk is aan de Opname dan is het duidelijk dat de Gemeente door de Grote Verdrukking moet en de afval en de antichrist zal meemaken, want de gebeurtenissen verbonden aan de Dag des Heren zullen plaatsvinden aan het einde van de laatste jaarweek vlak voor de komst van de Heer Jezus. Met andere woorden tijdens die laatste jaarweek zou dan de Gemeente nog op aarde zijn. Dan is het onmogelijk om te geloven dat de Gemeente vóór of in het midden van die jaarweek zal worden weggenomen.

Daarom zal er aan de ‘tegenhouder’ ook een andere uitleg gegeven moeten worden dan de algemeen gaande, die is dat de ‘tegenouder’ of hetgeen ‘hem tegenhoudt’ Heilige Geest en/of de Gemeente is. Want als de ‘tegenhouder’ wel de heilige Geest of de Gemeente is, dan is het duidelijk dat de Opname voorafgaat aan de dag des Heren. (Voor de ‘weerhouder zie vraag 2) Dat gaat niet allen op voor de ‘weerhouder’ maar ook voor de term die daar genoemd wordt ‘de afval’. Is dat dan de afval (niet ‘verval’) van het christelijk geloof door het achtergebleven christendom na de Opname? Ik geloof dat het twee verschillende gebeurtenissen zijn, want als de Opname gelijk was aan de Dag des Heren waarom stelde men dan die vraag? De Dag des Heren is duidelijk een dag van oordeel en verschilt in ernstige mate van de bijeenvergadering van de gelovigen tot Hem. Als de Gemeente de periode van oordelen, de laatste jaarweek, zou moeten meemaken dat zou je toch op zijn minst een vermelding daarvan in het boek Openbaring mogen verwachten. In de hoofdstukken 4-19 vinden we echter geen enkele vermelding van de Gemeente noch de Opname. Ik zie dus niet in dat de Opname hetzelfde is als de Dag des Heren.

______________________________________________________________________________________________________________________