Inleiding Bijbelboeken – Daniël – Koninkrijken in Daniël

21 augustus, 2023

Bijbelboeken: Daniël

Bijbel – Oud Testament

Profetische Boeken

De koninkrijken vermeld in het boek Daniël

Babylonisch rijk (606 – 539 v.Chr.)

Het gouden hoofd (2:36-38)

De leeuw met adelaarsvleugels (7:4)

Medisch-Perzisch rijk (539 – 330 v.Chr.)

Borst en armen van zilver (2:32, 39)

De beer met de drie ribben (7:5)

 

Grieks rijk (330 – ca. 150 v.Chr.)

Buik en lendenen van koper (2:32, 39)

Panter met vier koppen (7:6)

Romeins rijk (ca. 150 v.Chr. – ca. 500 n.Chr.)

Benen van ijzer (2:33, 40)

Het vreselijk, schrikwekkend beest (7:7)

Het hersteld Romeins rijk (1948 – ?)

Tien tenen van ijzer en leem (2:41-43)

Een kleine hoorn (7:8)

Christus’ koninkrijk

‘De steen dat het beeld verwoest’ (2:34-35, 44-45)

De Oude van dagen (7:9-14)

Toelichting

Weet dat er nooit een ander rijk de plaats heeft ingenomen van het Romeinse rijk, dat dan ook zijn plaats in de eindtijd weer zal innemen. Er ‘moet’ immers een rijk zijn dat door Christus’ rijk zal worden opgevolgd. De leider van dit Hersteld Romeins Rijk (HRR) zal er een militair hoofd zijn. Velen denken aan de Europese Unie. Daniël 2 geeft ons de rijken weer vanuit menselijk standpunt. Daniël 7 geeft ze weer vanuit Gods standpunt.

___________________________________________________________________________________________________________