Inleiding Bijbelboeken – Oude Testament – Profetische boeken – Inleiding op de ‘kleine’ Profeten

21 augustus, 2023

Bijbelboeken: Hosea

Bijbel – Oude Testament

Profetische Boeken

Inleiding op de Kleine Profeten

Inleiding

De zogenaamde ‘kleine profeten’ zijn niet klein in de betekenis dat minder belangrijk zouden zijn dan Jesaja, Jeremia, Ezechiël of Daniël. Hun boodschap is erg belangrijk in de profetie van Gods Woord. De Hebreeuwse Bijbel neemt bundelt alle kleine profeten tot één boek en noemt die eenvoudig ‘De Twaalf’. Bijbelonderzoekers noemen ze ‘de kleine profeten’ hoofdzakelijk wegens de beperkte inhoud, hoewel Zacharia nu niet bepaald en klein of een gemakkelijk boek is.

In elk van deze boeken, kom je drievoudige boodschap tegen: (1) Een historische boodschap – elke profeet sprak en schreef om aan de noden van hun publiek tegemoet te komen; (2) Een profetische boodschap – elke profeet vermeld iets over, en kondigt iets aan met betrekking tot de toekomst van het volk Israël, het gericht en herstel; (3) Een praktische boodschap – de zonde toen door de volken bedreven zijn er ook in onze tijd, en er worden veel praktische zaken vermeld waarvan we kunnen leren. Bijvoorbeeld, in Hosea zien we de afval van het volk Israël, haar tuchtiging door de Assyriërs, en haar toekomstig reiniging en herstel. Maar we vinden ook lessen voor die gelovigen die aan het Woord niet gehoorzaam zijn en geestelijk overspel bedrijven door de wereld lief te hebben.

Hieronder een eenvoudig overzicht van de kleine profeten – en sommige andere – om ze in een historisch perspectief te plaatsen.

Noordelijk Koninkrijk                                        Zuidelijk Koninkrijk

Jona (780 – 750)                                                   Joël (835 – 795)

                                                                                    Amos (765 – 750)

Jesaja (750 – 680)

                                                                                    Hosea (755 – 715)

Wegvoering naar Assyrië (721)

                                                                                   Nahum (630 – 610)

                                                                                   Sefanja (625 – 610)

                                                                                   Jeremia (626 – 586)

                                                                                   Habakkuk (625 – 586)

                                                                                   Obadja (586)

                                                                                  Wegvoering naar Babel (586)

                                                                                  Daniël (606 – 534)

                                                                                  Ezechiël (593 – 571)

                                                                                  Terugkeer uit ballingschap (536)

                                                                                  Haggaï (520 – 516)

                                                                                  Zacharia (520 – 500)

                                                                                  Maleachi (450 – 400)

__________________________________________________________________________________________________