Christendom – Nieuw onderzoek in Nederland – Ontkerkelijking zet door.

19 mei, 2024

Rubrieken: Christendom

Christendom

Nieuw onderzoek in Nederland:

Ontkerkelijking zet door maar islam groeit

NIEUWS 17 MEI 2024

PATRICK SIMONS

De secularisatie in Nederland zet flink door. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau Statistiek. In 2023 rekende nog 42 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zichzelf tot een geloofsgemeenschap. Dat is maar liefst 11 procent minder dan tien jaar eerder.

Vooral jonge mensen geven massaal aan zichzelf niet (meer) tot een religie te rekenen. De verwachting is dat de secularisatie in de komende jaren alleen nog maar meer zal toenemen, aangezien vooral ouderen aangeven bij een religie te horen. Zo geeft 63 procent van de mensen boven de 75 jaar aan deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. In de leeftijdscategorie van 15 tot en met 35 jaar is dat slechts dertig procent.

Verschil met islam

Die cijfers gaan niet alleen over het christendom, maar ook over alle andere religies die in Nederland voorkomen. Volgens het onderzoek noemt 17 procent van de Nederlanders zich katholiek en 13 procent rekent zich tot de protestantse gemeenschap. Dit terwijl dat in 2013 nog respectievelijk 26 en 16 procent was. De islam daarentegen groei procentueel. Waar in 2013 nog 5 procent van de Nederlands aangaf zichzelf als moslim te zien, was dat in 2023 gestegen naar 6 procent.

De gemiddelde leeftijd onder mensen die zichzelf tot de islam rekenen, ligt bovendien flink lager dan bij christenen. Nederlanders die zichzelf katholiek noemen zijn gemiddeld 59 jaar oud en protestanten 54 jaar. Dat ligt met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar stukken lager bij moslims. Slechts vier procent van de mensen die zichzelf tot de islam rekenen zijn 65 jaar of ouder. Bij christenen bestaat juist een heel groot gedeelte uit ouderen.

Online diensten

Onder de mensen die zichzelf tot een geloofsgemeenschap rekenen blijft het percentage dat wekelijks een dienst bezoekt gelijk. 18 procent geeft aan minstens eens per week een religieuze dienst of viering te bezoeken. Dat was in 2013 ook al zo. Het bezoek van een religieuze dienst is onder katholieken het minst populair. 6 procent van de katholieken geeft aan elke week de kerk te bezoeken, bij de protestanten is dat maar liefst 33 procent. Van de moslims in Nederland gaat 27 procent wekelijks naar de moskee.

Bank diensten

Opvallend is het grote aantal gelovigen die thuis op de bank diensten volgen via radio, tv of internet. 38 procent van de mensen die zich tot een geloofsgemeenschap rekenen geeft aan regelmatig thuis diensten te volgen. 20 procent doet dat zelfs wekelijks. Dat betekent dat een op de vijf gelovigen in Nederland elke week religieuze diensten volgt via media. Dat gaat volgens het CBS overigens niet ten koste van het bezoek van een kerk of moskee.  Veertig procent van de mensen die thuis diensten kijkt, gaat ook wekelijks naar een samenkomst.

———————————————————————————————————