Vragen Eschatologie – Nummer 18 – Wanneer begint de laatste Jaarweek?

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 18

Vraag: Hoe kan men weten wanneer de laatste jaarweek van Daniël begint en uit hoeveel jaren bestaat het?

Antwoord: De laatste jaarweek gaat aan de oprichting van het Vrederijk vooraf. Deze week begint met het sluiten van een verbond tussen de vorst van het hersteld Romeins rijk, hetzelfde rijk dat in 70 na Christus de stad Jeruzalem en de tempel verwoest had, en de antichrist, de leider van Israël. Dus tussen de ‘hij’ en de ‘velen’ van Daniël 9:27. ‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang’. Dus als er ooit een verbond gesloten wordt tussen Israël, dat in het land is teruggekeerd, en de leider van het herstelde Romeins rijk (de EU), zullen we weten dat de laatste jaarweek is aangebroken. Of wij het sluiten van dit verbond zullen meemaken is niet waarschijnlijk omdat de Gemeente vóór die tijd al opgenomen kan zijn. Het verbond zal gesloten om Israël te vrijwaren voor de dreiging van een inval van de Assyriër. Mogelijk is dit Iran en Syrië gesteund door de koning van het verre noorden, Rusland.

De duur van een jaarweek is zeven aardse jaren. Uit Leviticus 25:8 blijkt dat met deze ‘zeventallen’ perioden van zeven jaar bedoeld zijn. Het tweede gedeelte van de laatste, de zeventigste jaarweek, is drieënhalf jaar dus moet het totaal zeven jaar zijn (Dan.9:25; 12:7,11; Op.11:2v.; 12:6,14). We weten dat die laatste halve jaarweek begint met de oprichting van een ‘gruwel van verwoesting’ in de tempel. (Dan.9:27; Mat.24:15). In 2 Thes.2 wordt duidelijk dat dit zal gebeuren ná de afval van de christenheid en de openbaring van de mens der zonde (de antichrist). Dit kan niet eerder plaatsvinden vóórdat ‘Hij die tegenhoudt’ is weggenomen (vs.7). Pas als de Geest van de waarheid is weggenomen, kan de geest van de dwaling zich openbaren (vs.11).

____________________________________________________________________________________________