Vragen Eschatologie – Nummer 19 – Wat zijn ‘De Tijden der volken’?

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Wat zijn de ‘Tijden van de volken’?

Nummer 19

Vraag: Wat moeten we verstaan onder ‘de tijden van de volken’ en wanneer zij die vervuld? (Dan.3:37-38, 12:7; Luk.21:24: Op.11:2).

Antwoord: De ‘tijden van de volken’ is een periode waarin God de aardregering in de handen van het hoofd van de volken heeft gelegd. Het begin was de verwoesting van de Jeruzalem door Nebukadnezar en ze eindigen bij de wederkomst van de Messias om het Vrederijk op te richten en een einde te maken aan de macht van de volken. Naar de profetie van Daniël van het gouden beeld dat werd opgericht weten we dat het begon met het Babylonische rijk, daarna dat van de Meden en de Perzen, vervolgens het Griekse rijk van Alexander de Grote en als vierde het Romeinse rijk maar in een dubbele rol. In de eerste periode wordt het Romeinse rijk gesymboliseerd door twee benen (Oost- en West-Romeins rijk) in de eindtijd door tien tenen (tien koningen) Op.17. Alle rijken zullen worden teniet gedaan door het vijfde en laatste rijk, het rijk van Christus. Lees aandachtig Daniël 2:31-45 en hoofdstuk 7).

De oprichting van de staat Israël in 1948 en het ontstaan van de Europese Unie zijn tekenen dat de periode van ‘de tijden van de volken’ spoedig afgelopen zal zijn.

______________________________________________________________________________________________________________________________