Vragen Eschatologie – Nummer 11 – De Twee Getuigen

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 11

De Twee getuigen een beeld van de Opname?

Vraag: Zijn de twee getuigen vermeld in Openbaring 11 een beeld van de Opname van de Gemeente?

Antwoord: Hen die de mening zijn toegedaan dat de Twee Getuigen een beeld weergeven van de Opname van de Gemeente geven in ieder geval blijk dat ze van de indeling van het boek Openbaring geen kennis hebben of er geen rekening mee houden (zie: vraag 4). Met andere woorden ná hoofdstuk 4 is de Gemeente niet meer op aarde. Als er al sprake is van de Opname van de Gemeente in het boek Openbaring dan is hoofdstuk 4:1 daar een heenwijzing naar. We moeten voorzichtig zijn met dingen in de Bijbel in te lezen: we moeten aan exegese (uitlegkunde) doen, niet aan eisegese (inlegkunde). De mening dat de twee getuigen een beeld van de opname geven, wordt overigens door geen enkele andere tekst uit de Bijbel ondersteund; het is een visie zonder enig Bijbels bewijs.

_______________________________________________________________________________