Vraag en Antwoord – Komen dieren in de hemel? – Vraag 25

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vragenrubriek

Komen dieren ook in de hemel?

Nummer 25

Een wat vreemde vraag denkt u? Maar ik hoor die vraag de laatste jaren steeds vaker gesteld worden. Hoe dat kan? Ik denk dat de gevoelscultuur waarin wij leven daaraan heeft bijgedragen. En ik kan mij er wel iets bij voorstellen, omdat wij vroeger ook een hond als huisdier hadden, en nu hebben we een kat. En of je wilt of niet, veel mensen hechten zich onbewust en onbedoeld aan zo’n dier, vandaar de vraag denk ik. Ik kom daar gelijk al met een probleem te zitten: want welke dier komt eventueel wel in de hemel, en welke niet? Een hond en een kat wel, maar een koe dan, of een aap, of een… Vult u maar verder in. U merkt het al, het is niet zo simpel.

Wat zegt de Bijbel daarover eigenlijk? De Bijbel? Ja, want als u ervan uitgaat dat dieren ook in de hemel kunnen komen, dan is het een theologisch probleem en zijn we aangewezen op wat Gods Woord daarover zegt. We zijn niet de eerste en de enigen die nadenken, of nagedacht hebben over dit onderwerp, Salomo heeft dat ook al gedaan. Hij, kwam tot de conclusie dat er verschil is tussen een dier en een mens, geheel in overeenstemming met wat er in het eerste boek van Mozes, Genesis vermeld is. Namelijk Dat God de mens formeerde en de levensadem in zijn neus blies, iets wat niet bij de dieren gedaan werd (Gen.2:7). Daarbij aansluitend zegt Paulus: ‘De eerste mens werd tot een levende ziel’ (1Kor.15:45). De mens heeft een ziel, (Mat.10:28; 1Thes.5:23), de ziel, het leven van een dier zit in zijn bloed (Gen.9:4).

Wat gebeurt er met lichaam van mens en dier wanneer het sterft? Salomo zegt: ‘Alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof’ (Pred.3:20). En ondanks dat Salomo de openbaring van het Nieuwe Testament over dood, leven en opstanding niet kende, schrijft hij toch: Zoals ‘het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft’ (Pred.12:7). De tekst die zegt dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, mag in ons geval wel heel letterlijk worden genomen(1Kor.15:50).

____________________________________________________________________________________________