Dogmatiek – Typologie (Voorbeeld Olijfboom)

23 juli, 2023

Rubrieken: Dogmatiek

Typologie – Voorbeelden

Olijfboom – Israël

‘Zijn loten zullen uitlopen; zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom en zijn geur als die van de Libanon’ (Hos.14:6-8).

 

Inleiding

In Hosea zien we een beeld van het herstelde Israël in haar verheven positie en macht in een hersteld land, de regen dat op vruchtbare weiden neerdaalt, en haar heerlijkheid zichtbaar in alle landen in Palestina.

‘Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel u’ (Rom.11:17-18).

 Deze tekst presenteert Gods plan, doel en geschiedenis dat een aanvang had met de roeping van Israël en had haar vervolg vond in de Gemeente. Israël was als een groene boom, en na de uitstorting van de Heilige Geest ging de Gemeente ook deel uitmaken van het plan van God. Allen worden gered door genade. Allen zijn verlost door het bloed van het Lam. Allen zijn geheel afhankelijk voor hun verlossing en redding door het werk van de Heer Jezus op het kruis.

De Olijfboom representeert Israël gezien vanuit een geestelijk standpunt, terwijl de vijgenboom Israël presenteert vanuit het politieke standpunt. De Heer Jezus vervloekte de olijvenboom niet maar de vijgenboom (Mat.21:19), want de godsdienst van Israël had Gods instemming. Hij sprak een vloek uit over het politieke Israël en verstrooide dat over heel de wereld. Het is de vijgenboom die uitloopt (Luk.21:29), wat een type is van het herstel van Israël gezien vanuit politiek standpunt. (zie ook Vijgenboom)

____________________________________________________________________________________________________