Eschatologie – Deel 3 – De beer is los!

11 april, 2024

Rubrieken: Eschatologie

Eschatologie

Deel 3

De beer is los!

Voorwoord

In het voorjaar van 2022 heb ik twee artikelen geschreven met als titel: ‘De beer is los!’. De reden daarvan was de uitgebroken oorlog van Rusland tegen Oekraïne, een oorlog die nog steeds voortduurt en de hele wereld heeft veranderd. In die twee artikelen heb ik geprobeerd om vanuit de Bijbel een overzicht van de eindtijd te geven. Of ik daarin geslaagd ben laat ik overigens aan het oordeel van de lezer over. Die oorlog van Rusland tegen Oekraïne is nog altijd bezig en het ziet ernaar uit dat het voorlopig zo blijft. Op dit moment, ik schrijf 11 april 2024, bestookte Rusland Oekraïne met 82 raketten en drones en is de energiecentrale nabij Kiev volledig vernield. Maar op 7 oktober 2023 werd onze aandacht gericht op het Midden-Oosten, want toen begon de oorlog van Israël tegen de terroristische beweging Hamas in de Gazastrook. Dat is ook wat de Bijbel ons leert; de eindtijd en de eindstrijd zal in het Midden-Oosten plaatsvinden, nauwkeuriger gezegd in Israël. Aanleiding om na twee jaar te zien wat er tot dusver is gebeurd en wat er nog staat te gebeuren.

De oorlog van Israël tegen Hamas

De Hamas-aanval op Israël op 7 oktober 2023 was een gecoördineerde verrassingsaanval door de militante en – volgens onder meer de EU, de VS en het VK – terroristische beweging Hamas vanuit de Gazastrook op Israël, onder de naam Operatie Al-Aqsa-storm. Het markeerde de start van de oorlog tussen Hamas en Israël die de voortzetting is van het al jaren durende Israëlisch-Palestijns conflict. Op de ochtend van 7 oktober 2023 werden door Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israëlische plaatsen in de grensstreek en op de grote steden Tel Aviv en Jeruzalem afgevuurd. Honderden militanten doorbraken de grens met Israël en richtten in het grensgebied bloedbaden aan, waarbij ten minste 1.300 burgers en militairen werden gedood. Naar schatting 200-250 personen werden gevangen genomen en als gijzelaars naar Gaza overgebracht. Hamas verklaarde dat de aanval een reactie was op het geweld van Israëlische kolonisten, de blokkade van de Gazastrook, de ontheiliging van de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem, evenals op de wreedheden die in de afgelopen decennia van Israëlische zijde waren begaan tegen het Palestijnse volk. De aanval vond plaats op de joodse feestdag Simchat Thora, vijftig jaar en een dag na het uitbreken van de Jom Kipoer-oorlog op 6 oktober 1973, waarbij Israël werd aangevallen door Syrië en Egypte. Momenteel is de oorlog tegen Hamas in een eindfase beland. Zijn de gijzelaars nog in leven en hoeveel? In elk geval zijn er 33.000 doden en 77.000 gewonden gevallen aan Palestijnse kant. En hoe zal het leven er ná het beëindigen van de vijandelijkheden gaan uitzien?

De aartsvijand Iran

Sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas heeft Israël ook het aantal aanvallen op doelen in Syrië opgeschroefd. In dat land zitten veel milities zoals de Hezbollah die gelieerd zijn aan het regime van Iran, de aartsvijand van Israël. Eind december 2023 kostte een vermoedelijk Israëlische luchtaanval het leven van een Iraanse generaal van de Revolutionaire Garde, Sayyed Razi Mousavi. Bij een bombardement op de Syrische hoofdstad Damascus op 1 april 2024, is een hoge commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde om het leven gekomen. Dat melden onder meer persbureau Reuters en de Iraanse staatstelevisie. Volgens Iran zit Israël achter de aanval. Er vielen uiteindelijk 13 doden, onder wie 7 Iraniërs. 2 van hen waren generaal bij de Iraanse Revolutionaire Garde.

De VS gaan ervan uit dat een aanval op Israël van Iran of pro-Iraanse strijdgroepen aanstaande is, mogelijk al in de komende dagen (Ik schrijf 12 april 2024). Een hoge Amerikaanse generaal voerde donderdag spoedoverleg in Israël. Met een raket-of droneaanval zou Teheran de dood willen vergelden van Iraanse militairen in Syrië. Het blijft wel onduidelijk hoe en wanneer Iran een aanval op Israël zou (kunnen) uitvoeren. Volgens experts beschikt Iran niet over de militaire capaciteit voor een rechtstreekse confrontatie met Israël. Het zou wel kunnen gaan om een aanval door Hezbollah, de pro-Iraanse militie in Libanon die wel vaker relatief kleinschalige aanvallen uitvoert op Israël aan de Libanese grens. Er werd ook al gedreigd door Iraanse officials met aanvallen op Israëlische ambassades. Ook een cyberaanval zou een optie kunnen zijn. De Amerikaanse president Joe Biden herhaalde woensdag, 10 april 2024, tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Japanse premier Fumio Kishida zijn steun voor Israël. ‘Iran dreigt met een significante aanval, maar wij zullen alles doen wat we kunnen om de veiligheid van Israël te garanderen’, klonk het. ‘Onze toewijding aan de Israëlische bescherming tegen die dreigementen uit Iran en hun medestanders is ijzersterk. Ik herhaal: ijzersterk.’

Europa is zich aan het bewapenen

Europa militariseert in ras tempo. De Russische invasie van Oekraïne is aanleiding om uit te pakken met troepenontplooiingen, forse budgetstijgingen en wapenleveringen van een omvang die tot voor kort onmogelijk werd geacht. Vanaf begin dit jaar geraakten de Europese bewapening en militarisering in een stroomversnelling. Immense budgetstijgingen, tot recent als onhaalbaar gezien, zijn inmiddels realiteit aan het worden zonder noemenswaardig debat. Laten we maar eens een aantal Europese landen op een rijtje zetten.

(1) In België zette de regering eind januari 2022 het licht op groen voor het STAR-plan – ‘Security, Technology, Ambition en Resilience’ – dat voorziet dat de middelen voor Defensie tegen 2030 moeten stijgen tot 1,54% van het BBP. Daarin zit een nieuw investeringsplan vervat ter waarde van meer dan 10 miljard euro. (2) Meteen na de invasie kondigde de Duitse regering aan om dit jaar nog 100 miljard euro te investeren in het leger. Voor het Duitse defensiebudget was al een groeipad uitgetekend dat in 2022 op 53 miljard euro werd begroot, een stijging met 3,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. (3) In het Nederlands regeerakkoord van december 2021 was al afgesproken dat er structureel 3 miljard euro zou bijkomen voor defensie, om in 2024 op 1,85% van het BBP uit te komen. (4) Op 16 maart stemde het Italiaanse parlement met grote meerderheid dat het militair budget van 1,41% naar 2% van het BBP moet stijgen, of van 29,8 miljard euro naar 41 miljard euro. (5) De Franse president Macron heeft aangekondigd dat de al voorziene stijging van het militair budget moet verhoogd worden, zonder daar evenwel details aan te verbinden. Volgens de Franse militaire programmatiewet (2019-2025) is een sterke budgetverhoging sowieso al voorzien. In 2025 moeten de militaire middelen naar 50 miljard euro worden opgetrokken tegenover 41 miljard euro dit jaar. Vermoedelijk komen daar dus nog enkele miljarden bij. (6) Ook Spanje, Denemarken, Polen en Roemenië kondigen grote budgetstijgingen aan. Polen wil volgend jaar zelfs naar 3% van het BBP (tegenover 2,2% dit jaar). De NAVO-lidstaten waren in 2021 samen goed voor 1.049 miljard dollar aan militaire uitgaven. Met de aangekondigde budgetverhogingen komen daar vele tientallen miljarden bovenop.

Uitbreiding NATO

Op 3 en 4 april 2024 kwamen de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken bijeen op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel om de vijfenzeventigste verjaardag van de “machtigste en succesvolste alliantie in de geschiedenis” te vieren, dixit NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Het aantal NAVO-lidstaten is vandaag aangegroeid tot 32, met als gevolg dat het bondgenootschap een stevig stuk richting Russische grens is opgeschoven. Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn ook Zweden en Finland lid geworden. Het Kremlin -dat geobsedeerd is door de groeiende NAVO-invloed in zijn veiligheidsomgeving viel Oekraïne binnen omdat het misnoegd was over de oostwaartse uitbreiding van de NAVO. Maar oogstte met zijn militaire agressie net het omgekeerde van wat het beoogde. Het lidmaatschap van Zweden en Finland zorgde voor drastische veranderingen in het Europees geostrategisch landschap. Met Finland kwam er plots een gedeelde NAVO-Rusland grens bij van 1.380 km lang, meer dan een verdubbeling in vergelijking met daarvoor (de Russische grens liep tot dan enkel samen met Estland, Letland en een stukje Turkije). De NAVO omcirkelt voortaan ook de strategische Baltische Zee waar de tweede grootste Russische stad, Sint-Petersburg, is gevestigd. De Baltische Zee vormt een belangrijke corridor voor het transport van Russische olie en ze herbergt de Russische Baltische Zeevloot. Nadat bekend raakte dat Zweden en Finland met hun NAVO-lidmaatschap aan hun neutraliteit wilden verzaken, dreigde Rusland met de opstelling van hypersonische en nucleaire raketten in de enclave Kaliningrad.

Israël steeds meer alleen

Na zes maanden vechten tegen Hamas in de Gazastrook – en tegen Hezbollah in Zuid-Libanon – is Israël misschien aan de winnende hand op het militaire slagveld, maar het verliest zeker de wereldwijde public relations-strijd. Een paar voorbeelden: (1) Zuid-Afrika heeft Israël voor het Wereldgerechtshof in Den Haag berecht en de Joden beschuldigd van ‘genocide’, en er zijn maar weinig landen of wereldleiders die Israël ter verdediging komen. De Verenigde Naties stemmen consequent en overweldigend om Israël te veroordelen. (2) De president van de Verenigde Staten weigerde onlangs zijn veto uit te spreken over een dergelijke anti-Israëlische resolutie in de VN-Veiligheidsraad en droeg zijn ambassadeur op om zich in plaats daarvan te “onthouden”, alleen de resolutie aan te nemen. (3) Ondertussen beginnen andere landen – waaronder Canada en Turkije – militaire en handelsembargo’s op te leggen aan Israël. En de wereldwijde media – vooral tv-nieuwsprogramma’s over de hele wereld – blijven Israël afschilderen als een monster dat de levens en huizen van onschuldigen in Gaza vernietigt en ook miljoenen Palestijnen probeert uit te hongeren.

Dat Israël alleen komt te staan is geheel in overeenstemming met de profetieën. Bijvoorbeeld de profeet Zacharia: ‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.’ (Zach.12:2-3) ‘Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaalt, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.’ (Zach.14:1-2) Bovenstaande teksten spreken van de tijd dat het volk Israël door God getuchtigd zal worden tijdens de Grote Verdrukking. ‘Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden‘ (Jer.30:7) en over de komst van hun Messias die daarna tot hun verlossing komt.

Derde Wereldoorlof op komst?

Ja, waarom zou er geen derde wereldoorlog kunnen komen? Veel mensen vrezen ervoor gezien de gebeurtenissen die wereldwijd plaatsvinden. Er wordt niet alleen aan gedacht, maar er wordt ook over gesproken in de pers en politiek. Gezien de toestand in de wereld lijkt het erop dat de mensheid blind zijn ondergang tegemoet loopt, zij kennen immers de gedachten van God niet (Micha 4:12). Heel anders voor de gelovigen zij hebben de belofte van Jezus’ terugkeer, want wij zijn immers niet gesteld tot toorn? (1Thes.5:9) Tot aan de wederkomst van Christus mogen wij God dienen en zijn Zoon uit de hemelen verwachten die ons redt van de komende toorn!’ (1Thes.1:10)

______________________________________________________________________________