Israël Actueel – Rosenberg – De laatste dagen voor Israël?

10 april, 2024

Rubrieken: Israël Actueel

Israël Actueel

De laatste dagen voor Israël?

Allisraël News – Met nieuws en gebeurtenissen die een impact hebben op Israël en het Midden-Oosten voor de evangelische wereld

Bijbelprofetie zegt dat de wereld zich in de ‘laatste dagen’ tegen Israël zal keren – gebeurt het nu? Na zes maanden oorlog in Gaza verliest Israël de wereldwijde public relations-strijd

Bron: Joël C. Rosenberg | Gepubliceerd: 9 april 2024 – JERUZALEM, ISRAËL

Inleiding

Vóór 7 oktober leek de toekomst zo rooskleurig voor Israël. We hadden net onze zesde Arabisch-Israëlische vredes- en normalisatieovereenkomst ondertekend. We leken op weg om een zevende overeenkomst met Saoedi-Arabië te ondertekenen. Onze economie bloeide, het toerisme bereikte recordniveaus en Israël bouwde steeds nauwere en warmere banden op met landen en regeringen over de hele wereld. Maar 7 oktober en de oorlog die daarop volgde, veranderde alles. Israël bevindt zich nu in ons donkerste uur sinds de Onafhankelijkheidsoorlog in mei 1948. En de wereld keert zich steeds meer tegen ons. Inderdaad, de situatie is de afgelopen weken van kwaad tot erger gegaan, zoals ik zo dadelijk zal beschrijven. Maar de grote vraag is deze: Gaan de Israëli’s gewoon door een slechte periode en zal ons fortuin binnenkort weer opfleuren, of beginnen we Bijbelse profetieën te zien ontvouwen waarin de hele wereld zich in de “laatste dagen” tegen Israël en het Joodse volk keert?

WAT IK ZAG TOEN IK BUITEN ISRAËL REISDE

Ik ben nu terug in Israël na zes en een halve week door de Verenigde Staten te hebben gereisd. In die tijd sprak ik in kerken en op de conventie van de National Religious Broadcasters, gaf ik interviews aan verschillende media en ontmoette ik een reeks evangelische leiders. In de loop van het beantwoorden van honderden vragen – en het luisteren naar de observaties en zorgen van zoveel mensen – is één ding pijnlijk duidelijk geworden. Na zes maanden vechten tegen Hamas in de Gazastrook – en tegen Hezbollah in Zuid-Libanon – is Israël misschien aan de winnende hand op het militaire slagveld, maar het verliest zeker de wereldwijde public relations-strijd.

Beschouw een paar voorbeelden:

Zuid-Afrika heeft Israël voor het Wereldgerechtshof in Den Haag berecht en de Joden beschuldigd van ‘genocide’, en er zijn maar weinig landen of wereldleiders die Israël ter verdediging komen. De Verenigde Naties stemmen consequent en overweldigend om Israël te veroordelen. De president van de Verenigde Staten weigerde onlangs zijn veto uit te spreken over een dergelijke anti-Israëlische resolutie in de VN-Veiligheidsraad en droeg zijn ambassadeur op om zich in plaats daarvan te “onthouden”, alleen de resolutie aan te nemen. President Biden verzet zich openlijk tegen de geplande militaire operatie van Israël in Rafah – de meest zuidelijke stad in de Gazastrook – om de laatste groep Hamas-troepen die daar vastzit af te maken. President Biden hekelt openlijk en herhaaldelijk hoe de Israël Defense Forces (IDF) in Gaza vechten en Israël verdedigen tegen toekomstige invasies in de stijl van 7 oktober, en noemt de operaties en tactieken van de IDF “overdreven”. President Biden beschuldigt de Israëlische premier ook openlijk van obsceniteiten en noemt Benjamin Netanyahu – de enige echt democratisch gekozen Amerikaanse bondgenoot in het Midden-Oosten – een “f*ing bad guy” en een “a*hole”. Biden spreekt daarentegen nooit zo schaamteloos of grof over vijanden van de VS zoals de Russische president Vladimir Poetin of de Chinese communistische leider Xi Jinping.

Ondertussen beginnen andere landen – waaronder Canada en Turkije – militaire en handelsembargo’s op te leggen aan Israël. En de wereldwijde media – vooral tv-nieuwsprogramma’s over de hele wereld – blijven Israël afschilderen als een monster dat de levens en huizen van onschuldigen in Gaza vernietigt en ook miljoenen Palestijnen probeert uit te hongeren.

WAT VERTELT DE BIJBELSE PROFEET EZECHIËL ONS?

Dit is net zo erg als ik de wereldwijde reputatie van Israël in mijn leven heb zien lijden. Er zijn zeker andere moeilijke tijden geweest – de reactie van de IDF op de uitbarsting van de eerste Palestijnse intifada in december 1987 komt in me op, net als de reactie van Israël op de uitbarsting van de tweede intifada in september 2000. Naar mijn inschatting is dit erger.

Maar is het profetisch? Door de hele Bijbel heen zijn er herhaalde profetische waarschuwingen dat wanneer we in het eschatologische seizoen komen dat bekend staat als de “laatste dagen”, de hele wereld zich tegen de natie Israël zal keren.

In het Oude Testament – in de hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël – wordt het bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk dat geen enkele natie Israël ter verdediging komt wanneer de ‘Oorlog van Gog en Magog’ in de ‘laatste dagen’ begint (Ezechiël 38:16). Veel predikanten en bijbelgeleerden geloven dat Ezechiël een Russische dictator beschrijft die de aanval op Israël zal leiden in een alliantie met de strijdkrachten van Iran, Turkije, Soedan en verschillende andere Centraal-Aziatische en Afrikaanse landen. Toch maakt de profetie duidelijk dat wanneer zo’n invasie komt, Israël helemaal alleen zal zijn, volkomen in de steek gelaten, zelfs door zijn beste vrienden en bondgenoten.

WAT VERTELT DE BIJBELPROFEET ZACHARIA ONS?

In de geschriften van de oude Hebreeuwse profeet Zacharia vinden we nog een oudtestamentisch voorbeeld van alle naties die zich in de eindtijd tegen Israël keerden. Denk eens aan deze passage uit Zacharia 12:2-3. ‘Zo verklaart de Heer die de hemel uitspant, de grondvesten van de aarde legt en de geest van de mens in zich vormt: ‘Zie, Ik ga van Jeruzalem een beker maken die alle volken rondom doet wankelen; en wanneer het beleg tegen Jeruzalem zal zijn, zal het ook tegen Juda zijn. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem voor alle volken tot een zware steen zal maken; iedereen die het optilt, zal ernstig gewond raken. En alle volken van de aarde zullen zich ertegen verzamelen.’ ”De ogen – en de vijandschap – van “alle naties van de aarde” zullen gericht zijn tegen Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van Israël, vertelt de profeet ons.

Waarom? Omdat God op bovennatuurlijke wijze ‘Jeruzalem tot een beker zal maken die alle volkeren rondom doet wankelen’, zodat alle vijanden van Israël ‘ernstig gewond zullen raken’. Dat wil zeggen dat de Bijbel in de laatste dagen aangeeft dat alle leiders van de wereld feitelijk dronken zullen worden van het idee dat Israël – Jeruzalem – het probleem is dat de wereld moet oplossen. Toch maakt God ook duidelijk dat alle naties die zich tegen Israël keren zelf te maken zullen krijgen met een goddelijk oordeel, en dat dit ‘ernstig gewond zal raken’.

WAT VERTELT HET BOEK OPENBARING ONS?

Dergelijke ontnuchterende profetieën vinden we ook in het Nieuwe Testament. De apostel Johannes – die het boek Openbaring schreef – profeteerde herhaaldelijk dat alle naties zich in het einde der dagen tegen Israël zullen keren. Eén voorbeeld is te vinden in Openbaring hoofdstuk 12, waar de apostel schrijft dat Satan op een dag op de aarde zal worden geworpen, waar hij “de hele wereld misleidt” om zich tegen Israël en het Joodse volk te keren en hen vreselijk te vervolgen. De profetie vertelt ons verder dat Satan het Joodse volk zelfs dwingt om uit het land Israël “de wildernis in” te vluchten – door veel Bijbelgeleerden algemeen aangenomen dat dit de Petra-regio van het huidige koninkrijk Jordanië is – maar dat God hen zal beschermen hen daar “gedurende twaalfhonderdzestig dagen.” (Openbaring 12:5-6)

Een ander voorbeeld vinden we in Openbaring 16.

Daar schrijft de apostel dat demonische krachten in de geestenwereld “de koningen van de hele wereld” zullen samenbrengen voor een verschrikkelijke en apocalyptische “oorlog” tegen Israël tijdens de laatste dagen. In die oorlog, zo staat er geschreven, zullen alle strijdkrachten van de wereld samenkomen “op de plaats die in het Hebreeuws Har-Megiddo wordt genoemd” – gelegen in de Jizreëlvallei in het noorden van Israël – en die in het Engels beroemd wordt genoemd: “ Armageddon.” De tekst maakt duidelijk dat God al deze vijanden van Israël op bovennatuurlijke wijze zal vernietigen en oordelen. Maar voordat Hij dat doet, zal God de soevereiniteit toestaan dat de wereld zich massaal tegen Israël keert.

ZIJN WE ER AL?

Dus, zijn we er al? Zijn we op het profetische punt in de geschiedenis aangekomen waarop de hele wereld zich tegen Israël en het Joodse volk keert? Nee, nog niet, maar dat is zeker waar we trending zijn. De volgende profetische oorlog is niet Armageddon. Dat vindt plaats tijdens wat het Oude Testament de 7e week van Daniël noemt (zie Daniël hoofdstuk 9) of wat het Nieuwe Testament de “Verdrukking” of de “Grote Verdrukking” noemt (zie het hele boek Openbaring). De volgende profetische oorlog is de oorlog van Gog en Magog, zoals beschreven in Ezechiël 38 en 39. Zullen deze profetieën binnenkort in vervulling gaan, laat staan tijdens ons leven? Niemand weet het behalve God Zelf. Maar het kan. We moeten dus goed opletten. Het lijkt erop dat de schaakstukken voor zo’n oorlog op het bord worden geplaatst. De dictator van Rusland bouwt allianties op met de leiders van Iran, Turkije en Soedan, om er maar een paar te noemen. De naties van de wereld keren zich steeds meer tegen Israël en het Joodse volk. Zelfs de leiders van Israëls meest betrouwbare bondgenoot – de Verenigde Staten van Amerika – laten Israël in de steek.

WAT GAAT DE KERK DOEN? ONZE TEST IS GEKOMEN

In het licht van alles wat er vandaag de dag gestructureerd en geopolitiek in de wereldgebeurtenissen is, is mijn vraag: wat zal de kerk doen? Zullen ware volgelingen van Jezus Christus – en hun voorgangers en herders die de Bijbel lezen, verstoren en onderwijzen – in ons donkerste uur achter Israël staan? Van Israël in de steek laten? Zullen we het Joodse volk omarmen en onvoorwaardelijk beïnvloeden en beschermen terwijl het antisemitisme ontdekt en er steeds meer Jodenhaat wordt ontketend? Zal de Kerk deze test van de geschiedenis niet doorstaan? Hoewel er tijdens de Holocaust veel echte christelijke helden waren die het Joodse volk beschermden met een groot gevaar voor hun eigen leven en vrijheid, faalden veel van de Rooms-katholieke kerk en lutherse kerken rampzalig.

Nu is het jouw beurt – en de mijne. Als u binnenkort voor de God van Israël staat, wat zal Hij dan tegen u zeggen? Als onze grote test voorbij is, ben je dan geslaagd of gezakt?

Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een bestsellerauteur van de New York Times, een Midden-Oostenanalist en een evangelische leider en woont in Jeruzalem met zijn vrouw en zonen.

______________________________________________________________________________