Vragen Eschatologie – Nummer 16 – Geven Op.3-4 profetisch de kerkgeschiedenis weer?

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 16

Geven Op.2 en 3 profetisch de kerkgeschiedenis weer?

Vraag: Mogen we in de zeven gemeente die vermeld worden in Openbaring 2 en 3 een profetische beschrijving zien van de kerkgeschiedenis?

Antwoord: Daarover zijn de meningen verdeeld, vooral omdat de toepassing wereldwijd niet altijd overkomt met de beschrijvingen van de beschreven situatie van de gemeenten en hun toepassing op de wereldwijde gemeenten. Ik bedoel hiermee dat de situatie zoals bijvoorbeeld beschreven in de gemeente van Laodicéa niet overeenkomt met de geestelijke toestand van veel kerken in veel landen in de wereld. Ik durf te zeggen dat Laodicéa wel overkomt met de kerk in West-Europa, en door het op die manier toe te passen ontkom aan die impasse. Maar dat is mijn eigen mening. Toch wil ik een aantal aanwijzingen geven die de visie dat Openbaring 2 en 3 een profetische beschrijving is van de geschiedenis van de kerk steunen, maar dan toegepast op Europa.

1e. Zoals we kunnen lezen is het boek Openbaring het enige echte profetische van de Bijbel, in die zin dat het de toekomstige gebeurtenissen beschrijft. En het profetische geldt voor het gehele boek, en niet alleen voor de hoofdstukken vier tot aan het einde van het boek. In Openbaring 1 zien we de Heer Jezus voorgesteld in een profetisch karakter en er is geen enkele reden aan te nemen waarom hoofdstuk 2 en 3 niet profetisch zouden zijn. Diverse keren wordt Openbaring profetische genoemd. ‘Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen…’ (1:3; 22:7,10,18,19).

2e. Wanneer we Openbaring 1:19 nemen als indeling van het boek Openbaring dan moeten we de vraag beantwoorden waarom de hoofdstukken 1, 2 en 3 niet profetisch zouden zijn. ‘Schrijf dan wat u hebt gezien (Openbaring 1), en wat is (Openbaring 2 en 3) en wat hierna zal gebeuren’ (Openbaring 4-22).

3e. Het is niet te ontkennen dat de beschrijvingen van de zeven gemeente treffend toe te passen zijn op de christelijke kerk op de kerkgeschiedenis van, vooral de kerk in Europa. Dat is niet te ontkennen en bevestigd de gedachte dat de inhoud van de brieven een eenheid vormen. Het boek Openbaring moest ook naar alle zeven gemeenten gezonden worden (Op.1:11), wat ook blijkt uit de zin ‘Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt’ (2:7,11,17,29; 3:6,13,22).

4e. In brieven aan de gemeenten Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicéa wordt vermeld dat ze zullen blijven bestaan tot aan Jezus’ komst en moeten de hoofdstukken 2 en 3 wel een verdere toepassing hebben dan alleen maar een pastorale en geschiedkundige.

5e. De geestelijke volgorde die we in de brieven aan de zeven gemeenten vinden zijn gemakkelijk terug te vinden in de kerkgeschiedenis. Van ‘de eerste liefde verlaten’ tot de ‘omdat u lauw bent en niet heet of koud’ (Op.2:4; 3:16). Voor een uitgebreide beschrijving van de kerkgeschiedenis met inachtneming van Openbaring 2 en 3 kunt u vinden onder de rubriek: Eschatologie 2 van deze website.

Tenslotte

Openbaring 2 en 3 alleen maar te willen zien als een geschiedkundige beschrijving van de toenmalige geestelijke situatie en als bemoediging aan de gelovigen van de komende eeuwen om vol te houden en niet te verzaken in hun geloof, roept de vraag op waarom dat doen door middel van zeven brieven aan verschillende gemeenten en niet in een eenvoudig pastoraal hoofdstuk. Die vraag moet nog beantwoord worden.

______________________________________________________________________________