Vraag en Antwoord – Zal Ik geloof op aarde vinden? – Vraag 8

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Bijbelboeken: Lukas

Vragenrubriek

‘Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?’  (Lukas 18:1-8)

Nummer 8

 Antwoord:

De woorden ‘Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?’ vormen de afsluiting van de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Men gebruikt het echter vaak om in vraag te stellen of er in de eindtijd nog wel gelovigen zullen zijn maar daar heeft het niets mee te maken. De context waarin dit vers staat geeft daartoe ook geen enkele aanleiding. De gelijkenis werd gegeven het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

Jezus’ vraag, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? werd niet gesteld uit onwetendheid. Ook was het niet de vraag of alle gelovigen weg zouden zijn bij zijn komst. Daarentegen spoort de Heer de dispelen eigenlijk aan om trouw aan het gebed te blijven, om ze in het bidden te bemoediging. Het duurde lang voordat de weduwe recht verkreeg maar ze bleef volharden. Hulp is opkomst en het schijnbare uitstel is van kortere duur dan gedacht. Echte gelovigen die volhardend wachten en geduld oefenen zullen er weinige zijn wanneer de Zoon komt. Wanneer Jezus komt ziet hij uit naar gelovigen die volharden in het gebed en naar Hem uitzien en daar gaat het in dit gedeelte van de Schrift om. Je kan dan ook beter lezen: zal Hij dan dat geloof vinden op aarde?

Uiteraard kun je je wel afvragen of er nog geloof c.q. gelovigen zullen zijn vlak voor de komst van de Heer en het antwoord is: Ja! De vraag die je dan moet stellen is: Wat voor geloof? In de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring zien we in de zeven gemeenten de geschiedenis van de Kerk op aarde en het eindigt met Laodicea, een gemeente waar de Heer buiten staat! En na Laodicea komt het grote Babylon de hoer (Kerk) van de eindtijd. Dus geloof, gelovigen zullen er wel zijn maar dat heeft niets meer met het Bijbels geloof te zien.

Bijbelgedeelten zoals 1 Timotheüs 4 en 2 Timotheüs 3 schetsen ons een donker beeld dat helaas overeenkomt met de situatie waarin wij hier in West-Europa mee geconfronteerd worden. Nee, de eindtijd zal niet gekenmerkt worden door veel geloof c.q gelovigen. Acht mensen werden gered in Noachs dagen en slecht vier uit Sodom in Lots dagen waarvan er nog één onderweg verloren ging, dus U bent gewaarschuwd.

__________________________________________________________________________________________________________________________