Vragen Eschatologie – Nummer 1 – Kunnen na de Opname nog mensen tot bekering komen?

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

 Nummer 1

Kunnen na de Opname nog mensen tot bekering komen?

Vraag: Als de Heilige Geest, die in de Gemeente en de gelovigen woont sedert de hemelvaart van de Heer Jezus, hoe kunnen er dan na de Opname van de Gemeente toch nog mensen tot geloof komen?

Antwoord: Dit is eigenlijk geen groot probleem. Zo goed als er in het OT mensen tot geloof konden komen, voordat de Heilige Geest (permanent) op aarde verbleef in de Gemeente en de gelovigen sedert de uitstorting van de Heilige Geest (Hand.2), zo goed kunnen er ook mensen tot bekering komen nadat de Heilige Geest is van de aarde is weggenomen vanwege de Opname van de Gemeente. Ondanks deze ‘wegneming’ kan de Geest nog wel werkzaam zijn op aarde! We zien dat bijvoorbeeld in Ezechiël 37 met betrekking tot de herrijzenis van Israël hetgeen nog toekomstig is. Nog een voorbeeld van de werking van de heilige Geest zien we in Zacharia 12:10 waar staat: ‘Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden’. We dienen het verschil tussen de werking en het permanent verblijven van de Heilige Geest in de Gemeente en in de gelovigen van de Gemeente leren onderscheiden. Zie o.a.: Joh.7:39; 16:7; Hand.2:33; 1Kor.6:19 en 1Kor.3:16.

_______________________________________________________________________________