Bijbel Studies Gerard Westerman

'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

Wie of wat is de Weerhouder? - Vraag 2 - Vragen Eschatologie

8 augustus, 2023

Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 2

Vraag: Wie of wat is de zgn. ‘weerhouder’ vermeld in 2 Thessalonicenzen 2?

Antwoord: Uit het Bijbelgedeelte waarnaar wordt verwezen, blijkt dat vóórdat de dag des Heren aanbreekt er een aantal gebeurtenissen moeten plaatsvinden. Dat zijn de volgende zaken: (1) ‘dat wat tegenhoudt’ (vs.6) en ‘hij die tegenhoudt’ (vs.7) moet eerst worden ‘weggenomen’; (2) dan komt na het verval, de ‘afval’ (vs.3) en de openbaring van de antichrist (‘de mens van de zonde’ de ‘zoon van het verderf’, ‘de wetteloze’ vs.3,8); (3) daarna pas komt ‘de dag van de Heer’ (vs.2) en ‘de verschijning van zijn komst’, wanneer Hij de wetteloze zal verteren (vs.8).

Zie voor een meer uitgebreide uitleg hierover het artikel ‘De weerhouder’ in de rubriek: Eschatologie. Sommige gelovigen kunnen niet inzien dat de ‘weerhouder’ de Heilige Geest is, want, zeggen ze, hoe kunnen er en dan nog tijdens de ‘afwezigheid’ van de Heilige Geest op aarde, vanwege de opname van de Gemeente, nog mensen tot bekering komen? Voor het wantwoord verwijs ik u naar de eerste vraag.

____________________________________________________________________________________________