Vragen Eschatologie – Nummer 3 – Wie is de schare van Openbaring 7

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 3

Wie is de schare van Openbaring 7?

Vraag: Is het juist dat we in Openbaring 7, waar gesproken wordt ‘over de grote schare die niemand tellen kan en die uit de grote verdrukking komen’, de Opname van de Gemeente mogen zien, zoals sommigen denken?

Antwoord: Daarvoor is geen enkel Bijbels bewijs; er wordt niet over ‘opnemen’ of ‘opname’ gesproken noch over de Gemeente in het geheel van het boek Openbaring. Het onderwijs met betrekking tot de Opname vinden we niet in de Openbaring, maar in het evangelie naar Johannes en de brieven van de apostel Paulus. De Opname wordt voorondersteld. Ik geloof dat we die mogen ‘zien’ in Openbaring 4:1, in samenhang met Openbaring 1:19.

Hoe het dan toch komt dat er sommigen zijn die geloven dat Opname gevonden kan worden in de Openbaring, heeft te maken met de visie dat de Gemeente in het midden of aan het einde van de grote verdrukking wordt opgenomen. Zij zullen de opname toch ergens moeten vermelden in het boek Openbaring en nemen misschien hun toevlucht tot dit gedeelte. Anderen menen de Opname te vinden in de opstanding van de ‘twee getuigen’ in Openbaring 11:11. De Opname hierin willen ‘zien’ moet dan wel bewezen worden. Persoonlijk zie ik dit meer als een vorm van ‘inlegkunde’ in plaats van uitlegkunde. We moeten leren altijd Schrift met Schrift te vergelijken wanneer we iets willen verklaren en dienen onze verklaring dan te ondersteunen met andere Bijbelteksten. We dienen onze visie aan te passen aan de Bijbel en niet de Bijbel in onze visie wringen. De tekst is duidelijk: Over wie gaat het? Over hen die uit de grote verdrukking komen. Is dat de Gemeente? Dat kunnen we uit de tekst niet opmaken.

______________________________________________________________________________________________________________________