Vragen Eschatologie – Nummer 4 – Wat is de beste indeling van het boek Openbaring

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 4

Wat is de beste indeling van het boek Openbaring?

Vraag: Hoe kan je het boek Openbaring het beste indelen, er zijn toch veel manieren om dat doen, welke is de juiste?

Antwoord: Het zou van hoogmoed getuigen te zeggen dat ik de enige juiste manier van de indeling van de Openbaring meen te weten, daarvoor zijn er meerdere mogelijkheden. Daarom geef ik het volgende ter overweging. Er zijn er die een indeling doen volgens een reeks van drie visioenen of vier terugkerende formules zoals ‘in de Geest’ of in vier zinsneden als ‘En ik zag’ of ‘ik zag’ dat zo’n veertig keer vermeld staat in het boek Openbaring. Ook zijn er die het boek indelen in reeksen van zeven; zeven gemeenten, zegels, bazuinen en schalen.

Mijn voorkeur gaat echter uit naar de indeling die het boek zelf maakt in hoofdstuk 1:19: ‘Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren’. ‘Wat u hebt gezien’ is dan hoofdstuk 1 waar Johannes de Heer Jezus zag. Het ‘wat is’ verwijst m.i. naar de hoofdstukken 2 en 3 die ons de geschiedenis van de kerk in haar praktische openbaring als ‘huis van God’ schetsen door de zeven gemeenten. Het ‘wat hierna gebeuren zal’ sluit aan op die geschiedenis in hoofdstuk 4:1. Vooral 4:1 is belangrijk want daar staat tweemaal: ‘Hierna zag ik…’ en ‘…wat hierna moet gebeuren’. Hierna is dat wat volgt op de geschiedenis van de kerk, zoals geschetst door de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3. Als er meerdere mogelijkheden zijn is het altijd raadzaam die visie de voorkeur te geven die rechtstreeks door de Bijbel zelf wordt ondersteund, en dat is m.i. Openbaring 1:19.

______________________________________________________________________________________________________________________