Dogmatiek – Hoe lezen wij de Bijbel? – Deel 1 – Voorwoord

5 augustus, 2023

Rubrieken: Dogmatiek

Dogmatiek

Hoe lezen wij de Bijbel?

Deel 1 – Voorwoord

Voorwoord & Verantwoording

In de achter ons liggende jaren heeft de discussie omtrent de vrouw wel of niet in het ambt in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland heel wat stof op doen waaien en voor veel verwarring en onrust gezorgd. Vanwege die discussies is er veel gepubliceerd over de oude en nieuwe hermeneutiek die aan de ontstane meningsverschillen ten grondslag lag. Ik heb voor het schrijven van deze reeks artikelen dankbaar gebruik gemaakt van de publicaties die daarover verschenen zijn. We heb ik ze hier en daar aangepast.

In onze tijd is de duivel bezig om overal twijfel en verwarring te zaaien en we zien de laatste jaren dat de Bijbel, God Woord, in de beklaagdenbank staat. In deze tijd, vlak voor de komst van de Heer Jezus, zien we dat het gezag van Gods Woord tanende is. ‘Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden’ (2Tim.4:3-4). Ik ben ervan overtuigd dat naarmate de komst van de Heer van de Kerk dichterbij komt, ook de Evangelische kerken en Gemeenten aan deze gevaren blootgesteld zullen worden, of al zijn, en zij zich zullen moeten verantwoorden waar zij staan en wat zij geloven. We worden, nu meer dan ooit, opgeroepen ‘om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd! (Judas vers 3). Het is moeilijk te aanvaarden dat alle bijbelleraren van gerenommeerde naam uit de achter ons liggende eeuwen het allemaal bij het verkeerde eind hebben gehad, en dat we nu opeens alles ‘anders’ zouden moeten lezen. Daarom is onderzoek vereist. Ik hoop in deze artikelenreeks ‘Hoe lezen wij de Bijbel?’ daartoe een aanzet gegeven te hebben.

______________________________________________________________________________________________________________________________