Vraag en Antwoord – Het getal 666 – Nummer 5

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vragenrubriek

Het getal 666

Nummer 5

Vraag:

Zullen wij de openbaring van de persoon die aangeduid wordt door het getal 666 zoals vermeld in het boek Openbaring nog meemaken?

 Antwoord:

Bedoeld Bijbelgedeelte is Openbaring 13:11-18. Het gaat hier om de openbaring van de Antichrist, het tweede beest die in dit hoofdstuk vermeld wordt. Deze openbaard zich tijdens de Grote Verdrukking die aanvangt aan het begin van de tweede helft van de laatste jaarweek (Zie: Dan.9). Dat beest zal ervoor zorgen dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Het getal van het beest is zeshonderdzesenzestig (Op.13:17-18).

Maar het antwoord van de vraag is afhankelijk van waar de gelovigen van de Gemeente zich op dat moment bevinden. Je zou ook kunnen zeggen hoe deel ik het boek Openbaring in? De sleuteltekst voor de indeling van het boek Openbaring is hoofdstuk 1:19, waar staat: ‘Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna gebeuren zal’. Het ‘wat u hebt gezien’ is de beschrijving van de Heer Jezus in hoofdstuk 1. Het ‘wat is’ is de geschiedenis van de kerk vanaf Jezus’ hemelvaart tot aan zijn wederkomst voor de Gemeente (de Opname) en wordt beschreven in hoofdstuk 2 en 3. Het ‘wat hierna gebeuren zal’ beschrijft de periode ná de Opname en beslaat de hoofdstukken 4-19. Vergelijk hoofdstuk 4:1 waar staat: ‘Hierna zag ik’ en ‘wat hierna moet gebeuren’. Het ‘Hierna’ duidt op de tijd ná de ‘kerkgeschiedenis’ of ‘de Opname’. Vergeet ook niet dat het boek Openbaring profetie is (1:3) en dat geldt ook voor hoofdstuk 2 en 3, maar dat staat een praktische toepassing uiteraard niet in de weg.

Ik ga op grond van de Schrift ervan uit dat de Opname van de gelovigen zal plaatsvinden vóór de Grote Verdrukking wat dus betekent dat ik het gebeuren in hoofdstuk 13 niet zal meemaken. De aanloop naar dat aanstaand gebeuren is wellicht al zichtbaar en dat leert mij alleen maar dat de komst van Christus voor de Gemeente aanstaande is.

______________________________________________________________________________________________________________________________