Vraag en Antwoord – Wie zijn de priesters in Exodus 19 – Nummer 6

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vragen en Antwoord

Wie zijn de priesters vermeld in Exodus 19?

Nummer 6

‘En ook de priesters die tot de Here naderen, zullen zich heiligen, opdat de Here niet tegen hen losbreke’ (Ex.19:22)

Antwoord:

Over welke priesters gaat het hier want het Aäronitisch priesterschap was op dat moment nog niet ingesteld. In Exodus 19 gaat het over de verschijning van de Here op de berg Sinaï. Mozes bracht de woorden van het volk over dat gezegd had, nadat Mozes hen de woorden die de Here hem geboden had voorgelegd: Alles wat de Here gesproken heeft zullen zij doen? (19:8). Mozes bracht dit antwoord over aan de Here die daarop antwoordde dat Hij zou neerdalen op de berg Sinaï en aan het volk verschijnen. Vanwege die ontmoeting moest het volk zich heiligen. Toen Mozes het geheiligde volk de Here tegemoet leidde, stelden zij zich op onder aan de berg. De Here daalde neer op de berg Sinaï en Mozes klom naar boven. Mozes moest het volk waarschuwen de niet doordringen tot de Here om iets te zien. En ook de priesters, die tot de Here naderen zullen zich heiligen, opdat de Here niet tegen hen losbreke.

Zoals gezegd was het Aäronitisch priesterschap op dat moment nog niet ingesteld, dat gebeurde pas in hoofdstuk 28-29. Het moet daarom een verwijzing zijn naar de ‘eerstgeborene’ van elke familie die toegewijd en de Here geheiligd waren (13:1-2). Veel later werden de eerstgeborenen vervangen door de stam van Levi (Num.3:12, 45).

______________________________________________________________________________________________________________________________