Israël Actueel – Bid dat de Heer over ons zal waken – Getuigenis Messias belijdende soldaat

4 juni, 2024

Rubrieken: iIsraël Actueel

Israël Actueel

‘Bid dat de Heer over ons zal waken’

Messiaanse soldaat vertelt over vechten in Gaza’

Messiasbelijdende Joden die in de IDF dienen: een erfenis van dienstbaarheid en toewijding

Tuvia Pollack | Gepubliceerd: 4 June 2024

Een getuigenis

Messiasbelijdende Joden die dienen in de Israel Defense Forces is geen recent fenomeen. In feite bestaan ze al sinds de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog in 1948. Momenteel zijn er honderden Messiasbelijdende Joden die in vele posities in de IDF dienen, zowel in reguliere als reservistendienst. Toen Netivah Youth Ministries in januari 2024 een conferentie voor soldaten organiseerde, waren er meer dan 350 mensen aanwezig – en dat waren alleen degenen die dat weekend beschikbaar waren.

M. is een gelovige die alleen vanuit Canada naar Israël emigreerde en van 2010 tot 2013 in de Kfir Brigade diende. Na het voltooien van zijn actieve dienst werd hij toegevoegd aan de 551st Reserve Brigade, waar hij diende in Bataljon 697. Hij was een van de eerste troepen die Gaza binnenkwamen na de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober, en hij diende 88 dagen achter elkaar.

“Op 7 oktober was ik thuis in Herzliya en keek ik naar een film met vrienden,” vertelde hij aan ALL ISRAEL NEWS tijdens een recent interview. De groep werd zich bewust van de verrassingsinvasie van Hamas-terroristen door de lucht, over land en over zee. “Toen we zagen wat er gebeurde, pakten we onze uitrusting en gingen we zo snel mogelijk naar onze basis. Eerst hielden ze ons in training, en toen gingen we Gaza binnen. We kwamen binnen in Beit Hanoun, vervolgens in Beit Lahia, Jabaliya en Gaza-stad zelf,” legde hij uit.

In elke fase kwam M.’s brigade een verscheidenheid aan onbekende situaties tegen en werd ze geconfronteerd met veel nieuwe uitdagingen, ontberingen en sterfgevallen. “Mijn brigade leed een aantal verliezen en gewonden, maar we hebben het goed gedaan en we zijn erg trots op wat we hebben bereikt,” vertelde hij aan ALL ISRAEL NEWS.

Hoewel M. niet vrij is om te delen waar hij persoonlijk bij betrokken was, publiceerde de IDF-website in december 2023 een update dat de soldaten van de 551e Brigade “operationele tunnelschachten van de terroristische organisatie Hamas hadden gelokaliseerd en vernietigd”. Volgens het IDF-rapport: “Eén tunnelschacht, gelegen op de binnenplaats van een schoolcomplex, had een diepte van tientallen meters. Een andere operationele tunnelschacht bevond zich in het huis van een agent van de Hamas-zeemacht”, en zij ook “werkten aan het neutraliseren van de ondergrondse infrastructuur en zij beveiligden en isoleerden de gebieden ten noorden van Jabalya.”

Een soldaat genaamd Aviv uit hetzelfde bataljon (697) hield een dagboek bij terwijl hij in het veld diende. Hij werd in januari 2024 geïnterviewd in “Israël Hayom” (of Israël Today). Het artikel beschrijft de activiteit van IDF-bataljon 697 in meer detail. Een fragment uit het artikel luidde: “Ze behoorden tot de eersten die de strip betreden. Wekenlang vochten ze in Beit Hanoun, Beit Lahia, al-Atatra en de wijk Sheikh Radwan in Gaza-stad. Ze doodden Hamas-terroristen, namen gevangenen, vernietigden tunnelschachten en raketwerpers en vernietigden de terreurinfrastructuur. Ze speelden ook schaak en kaart, lazen boeken, luisterden naar de radio, speelden muziek, baden, zongen Shabbat-liederen, staken Chanoeka-kaarsen aan, kookten en aten. Soms hadden ze honger, vaak dachten ze na over wat ze daar eigenlijk deden, en de hele tijd verlangden ze ernaar om naar huis te gaan, naar hun ouders, vrouwen, kinderen, vriendinnen en zelfs hun exen.”

Na 88 dagen mocht M. voor enkele maanden naar huis. En toen werd hij opgeroepen om opnieuw te dienen. Hij sprak met ALL ISRAEL NEWS vanaf een geheime locatie, via een onstabiele telefoonlijn. Hoewel hij nu zijn ervaringen tijdens de eerste 88 dagen van zijn dienst mag delen, mag hij niet spreken over zijn huidige verblijfplaats of activiteiten. “Niemand in mijn directe omgeving raakte gewond of gedood”, zei M. over zijn eerste dienstmaanden. “Een RPG ontplofte vlak boven een vriend van mij. We zijn vaak beschoten en ik vraag me nog steeds af hoe ik er allemaal ongedeerd doorheen ben gekomen. Het voelt als een wonder.”

Hij bekende ook dat hij had verwacht getraumatiseerd te raken door wat er was gebeurd – maar op de een of andere manier ontweek hij dit ook. “Ik ging naar binnen met een open mentaliteit voor alles wat ik tegenkwam. Ik zag dode lichamen en dingen die voor anderen catastrofaal zouden kunnen zijn om te zien, maar ik had een mentaliteit die er gewoon klaar voor was om het te accepteren en door te gaan. Ik had verwacht dat ik getraumatiseerd zou raken, maar dat was niet zo. Ik wist dat ik vrede moest hebben, onze missie moest volbrengen en mijn kameraden moest helpen. Ik ben het niet alleen, het is het team, de kameraden. We doen dit samen.”

In het nieuws zien we steeds meer vraagtekens rijzen over de oorlog in Gaza, zelfs onder het Israëlische publiek. Terwijl de oorlog maand na maand voortduurt en de internationale druk toeneemt, vragen velen zich af of de oorlogsinspanning de moeite waard is, of dat Israël zijn operaties moet stopzetten om de gijzelaars veilig thuis te brengen en internationaal gezichtsverlies te voorkomen. Op de vraag of deze emoties de situatie ter plaatse beïnvloeden, was M. onvermurwbaar dat de IDF er is om een ​​missie te vervullen, en dat is wat ze doen. ‘Als we in het veld zijn, zijn we soldaten en alleen maar soldaten’, zei hij. ‘Geef ons een missie en we zullen die volbrengen. Onze missies worden ook niet altijd van bovenaf gedicteerd; ze worden soms geïmproviseerd op basis van de situatie ter plaatse. Je moet begrijpen dat de soldaat zich in een andere hoofdruimte bevindt. Hij is zijn gevoel voor tijd kwijt. Er zijn geen mobiele telefoons, geen afleiding. Hij is er gewoon.”

Wat betreft zijn ontmoetingen met burgers in Gaza was zijn antwoord duidelijk. “Toen het staakt-het-vuren begon (tijdens de dagen dat Israëlische gijzelaars werden vrijgelaten van 24 tot 30 november 2023) waren we behoorlijk gestresseerd omdat we geen mensen wilden vermoorden. Er is ons verteld dat we niet op kinderen of vrouwen mogen schieten, wat natuurlijk duidelijk is, maar weet je, ze lopen rond in de omgeving en je moet alert zijn, kijken wat ze bij zich hebben en wat er aan de hand is. “Het gebeurde verschillende keren dat we een gebouw binnengingen waar je normaal gesproken op alles schiet, en daar is een gezin, en natuurlijk evacueren we ze en zorgen we ervoor dat ze veilig zijn. Ik was erg blij en trots dat we de Ethische code van de IDF,” voegde M. eraan toe. “Je kunt er echt op vertrouwen dat we een leger zijn dat dingen op een waardige manier doet. Je hoort veel over waar we op schieten, maar je hoort minder over de vele keren dat we de trekker niet hebben overgehaald.”

Op de vraag hoe de lezers van ALL ISRAEL NEWS voor hem kunnen bidden, antwoordde M.: “Bid voor onze veiligheid, onze alertheid, de logistiek. Bid dat we de innerlijke kracht zullen hebben om door te gaan. Het is hier niet gemakkelijk, het is een vreemde sfeer. Bid dat we vreugde onder elkaar zullen hebben en dat de Heer over ons zal waken. Wat Hij al is.”

Houd alstublieft M. en alle dappere Israëlische soldaten die in Gaza dienen in uw gebeden.

Tuvia Pollack

Tuvia is een Joodse geschiedenisnerd die in Jeruzalem woont en in Jezus gelooft. Hij schrijft artikelen en verhalen over de joodse en christelijke geschiedenis. Zijn website is www.tuviapollack.com

______________________________________________________________________________