Vraag en Antwoord – Jezus’ verzoeking in de woestijn – Vraag 32

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Jezus’ veertig dagen verzocht?

Nummer 32

Vraag:

Werd Jezus veertig dagen verzocht of werd Hij verzocht ná die veertig dagen?

Antwoorden:

De Bijbelgedeelten die de verzoeking in de woestijn vermelden zijn: Mat.4:1-11; Mark.1:12-13 en Luk.4:1-13. Het kortste verslag is van Markus die ons alleen meedeelt dat Jezus veertig dagen in de woestijn was, verzocht door de satan. Als enige geeft Markus als aanvulling: ‘en Hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden Hem’. Lukas geeft iets meer duidelijkheid, zijn verslag luidt: ‘Jezus… werd door de Geest geleid in de woestijn, veertig dagen verzocht door de duivel. En hij at helemaal niets in die dagen, en toen zij waren geëindigd had hij honger. De duivel nu zei tot Hem…’. Mattheüs verslag luidt: ‘Toen werd Jezus naar de woestijn omhooggeleid door de Geest om verzocht te worden. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam tot Hem…’

Het woordje ‘nadat’ is hier bepalend en ik meen hieruit te verstaan dat het vasten van Jezus veertig dagen en nachten heeft geduurd en dat Hij daarna door de duivel verzocht werd.

______________________________________________________________________________________________________________________________