Vraag en Antwoord – Ontvangen Heilige Geest discipelen Johannes de doper – Vraag 31

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Ontvingen zij, die zich door Johannes de Doper lieten dopen, ook de Heilige Geest?

Nummer 31

Veel mensen lieten zich overtuigen door de prediking van Johannes de doper en kwamen om in de Jordaan gedoopt te worden (Mat.3:5-6). Ook de Heer Jezus kwam en liet zich dopen, niet omdat Hij een zondaar was, maar omdat het paste dat alle gerechtigheid vervult zou worden (Mat.3:15). Hij maakte zich door de doop als het ware één met het volk. Bij de doop van de Heer Jezus lezen we dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde (Mat.3:16), maar dat lezen we niet bij de doop van de andere dopelingen. Wel werd de doop met (of: in) de Heilige Geest als iets toekomstigs aangekondigd door Johannes de doper (Mat.3:11). Tijdens Jezus’ verschijning aan de discipelen, na zijn opstanding, zien we al een voorvulling van wat later, ná de uitstorting van de Heilige Geest, standaard zou worden; zij ontvingen de Heilige Geest. ‘Jezus zei dan opnieuw tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend ook Ik u. En toen Hij dit had gezegd, blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest’ (Joh.21-22). Ook de Heer Jezus beloofde de Heilige Geest als iets toekomstigs in zijn toespraak over ‘Stromen van levend water’ zei Hij: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt’ (Joh.7:39-39). En wat later in het evangelie naar Johannes lezen we: ‘Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden’ (Joh.16:7).

______________________________________________________________________________________________________________________________