Vraag en Antwoord – Kinderen aan het avondmaal? – Nummer 22

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Kinderen aan het avondmaal?

Nummer 22

 

Vraag: Mogen kinderen deelnemen aan het avondmaal; wat zegt de Bijbel daarover?

Antwoord: De Bijbel zegt daar helemaal niet over en er zijn, gelovigen en kerken, die daarin een vrijbrief zien om kinderen aan het avondmaal toe te laten. We hebben in de Bijbel echter geen enkele vermelding dat kinderen hebben deelgenomen aan het avondmaal, en dat op zich moet ons iets te zeggen hebben. Het avondmaal is natuurlijk ook niet zó maar een maaltijd, als je al van een maaltijd kunt spreken! Het woord ‘avondmaal’ komen we in de betekenis zoals in de vraag bedoeld wordt, maar twee keer in de Schrift tegen (Joh.21:20; 1Kor.11:20). Hoe komt het dan dat zulke praktijken in veel kerken worden toegelaten en toegepast? Dat kan misschien voortkomen door de gevoelscultuur waarin wij leven waardoor men het zicht op de wereklijkheid niet meer ziet en zich door emoties laat leiden in plaats van de Gods Woord. Het kan natuurlijk ook zijn dat men Gods Woord niet meer als normatief wil aanvaarden. ‘Zie het woord des Heren hebben zij verworpe, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben? (Jer.8:9). Ook kan zulk handelen ook voortkomen uit onkennis. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’ (Hos.4:6). Erger is, dat er zijn die de Schriften verdraaien; er een andere ‘draai’ aangeven. Ik denk aan de zgn. nieuwe hermeneutiek. Geheel anders is de idee dat men door deel te nemen aan het avondmaal deel krijgt aan het eeuwige leven. Dat is een idee die leeft voornamelijk in de RK-kerk en geen steun in de Bijbel vindt. Maar wat is het probleem eigenlijk als kinderen niet aan het avondmaal mogen deelnemen, heel veel volwassenen mogen dat ook niet, omdat ze of niet gelovig zijn, of een zondige levenswandel hebben!?

Het avondmaal is een gedachtenismaaltijd en voorbehouden aan gelovigen. Gelovigen die op een waardige wijze daarmee omgaan alsvorens ze daaraan deelnemen. Gelovigen die zichzelf op de proef kunnen stellen of ze daaraan wel of niet kunnen deelnemen. (vgl. Mat.5:23-24). Het zichzelf op de proef stellen voorkomt dat men zichzelf tot een oordeel eet of drinkt. ‘Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken’. De apostel Paulus spreekt de gelovigen te Korinthe aan als ‘verstandige mensen, beoordeelt u dan zelf wat ik zeg’. Al deze zaken kunnen we niet toepassen op kinderen want ze hebben geen besef van wat het avondmaal inhoudt, kunnen zichzelf niet op de proef stellen of zichzelf beoordelen, en zijn niet gelovig in de bijbelse betekenis van dat woord en dus ook niet gedoopt. Dus waarom kinderen laten deelnemen? Wacht liever, licht ze voor over het avondmaal, bidt dat ze tot bekering mogen komen om dan deel te nemen aan het avondmaal.

Bijbelgedeelten waar het gebruik en het doel van het avondmaal worden verduidelijkt zijn: 1Kor.10:14-22; 11:20-34.

______________________________________________________________________________________________________________________________