Wat is biblicisme? – Vraag en Antwoord – Nummer 23

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Wat is biblicisme?

Nummer 23

Wat is ‘biblicisme?

Biblicisme is een overdreven letterlijke nemen van een Bijbeltekst tegenover andere kernbronnen, vaak verbonden met een letterlijke benadering van de tekst en veronachtzaming van de heilshistorische context, de literaire voorvragen en de geschiedenis van de theologie.

Twee voorbeelden maken dit duidelijk:

(1) ‘Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af’ (Math.5:29-30). We begrijpen allemaal dat deze tekst niet letterlijk genomen moet worden.

(2) ‘Is onder u iemand ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie’ (Jak.5:14). ‘Het staat er toch’ zeggen sommigen en passen het te pas en te onpas toe, zonder rekening te houden met de rest van het Bijbelgedeelte.

Biblicisme en Bibliolatry

Twee nauw verwante termen die het vaakst pejoratief worden gebruikt voor een sterke gehechtheid aan de Bijbel als het objectief gezaghebbende woord van God. De eerste verwijst in de eerste plaats naar een te letterlijke interpretatiemethode. Het legt de nadruk op individuele woorden, verwerpt elke vorm van de historisch-kritische methode en gebruikt vaak een vorm van vrije associatie of haalt verzen uit hun context om een punt te bewijzen (vandaar bewijsteksten). Sommige evangelicals gebruiken het bijbelse geloof om hun toewijding aan het absolute gezag van de Bijbel in alle zaken van geloof en praktijk aan te geven.

‘Bibliolatrie’ houdt in dat de Bijbel in een afgod wordt veranderd. Het wordt gebruikt om degenen die ervan verdacht worden een te hoge waarde aan de Bijbel te hechten, vooral wanneer het letterlijk wordt geïnterpreteerd, aan te klagen door te suggereren dat ze het tot een voorwerp van aanbidding hebben gemaakt.

_____________________________________________________________________________________________________________________