Kerkgeschiedenis – Methodisten – Denominaties – Kerkgeschiedenis

12 augustus, 2023

Rubrieken: Kerkgeschiedenis

Kerkgeschiedenis

Denominaties

Methodisten

 

Inleiding

John Wesley werd in 1703 als negentiende kind geboren. Zijn moeder werd geboren uit een gezin met vijfentwintig kinderen, waarvan zij de jongste was. Ondanks dat stak ze veel tijd in de ontwikkeling van haar kinderen, maar hield ook tijd over om zelf bijeenkomsten te leiden in haar huis. John Wesley wordt samen met zijn broer Charles gezien als de stichter van de Methodisten. Over John Wesley zelf hoop ik volgend jaar het een en ander te schrijven, nu gaan we ons bezig houden met het ‘Methodisme’.

Beide broers waren benoemd tot predikant in de Anglicaanse kerk. Al op de universiteit richtte John een club op die ‘nuttige boeken’ las en religieuze oefeningen deed zoals vasten en regelmatige communie. Omdat ze in hun geestelijk leven een bepaald patroon volgden (methode) ontstond al gauw de naam ‘Methodisten’. In 1735 werden de broers John en Charles als zendelingen uitgezonden naar Georgia, VS., maar dat werd een volslagen fiasco. Ze waren wel ijverig en zochten het goede voor de kerk van Christus, maar de weg tot behoud kenden ze niet, zoals zoveel van hun collega’s in die tijd. Dat leerden ze kennen na een ontmoeting met een volgeling van de Herrnhutters.

Terug in Engeland vertrokken zij op uitnodiging van de evangelist George Whitefield naar Bristol om aan mijnwerkers het evangelie te brengen, en dit met grote zegen. Deze bediening bracht hun overal op de Britse eilanden. Men heeft berekend dat daarbij 400.000 kilometer te paard werd afgelegd. Menigten van tienduizenden hoorden hem het evangelie verkondigen, en vaak bekeerden zich duizenden van hen. De samenwerking van George Whitefield zou vijftig jaar standhouden.

Nu werd Wesley geconfronteerd met probleem van alle evangelisten: wat te doen met de duizenden nieuwe gelovigen? Hij bracht ze in gezelschappen bijeen en hoopte dat de Kerk van Engeland ze verder zou opvangen. De vitaliteit van de Methodisten en de starheid van de Kerk van Engeland maakte dat helaas niet mogelijk. Toen besloot Wesley, zelf voorgangers aan te stellen, en dat maakte de breuk met de Staatskerk compleet, waardoor de Methodisten een aparte denominatie werden.

De kracht van de Wesleys lag in de geest van opwekking. Bij John kwam dat tot uiting in een krachtige evangelieprediking waardoor duizenden, wellicht miljoenen, met God verzoend de eeuwigheid zijn ingegaan. Bij Charles uitte de geest van opwekking zich in vele prachtige liederen, waarvan hij er honderden, ja duizenden componeerde, en die tot op de dag van vandaag gezonden worden.

Enkele bekende Methodisten zijn: William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, Hillary Clinton, George Bush.

______________________________________________________________________________________________________________________________