Diverse Onderwerpen – Oorsprong van Sion – Genesis 14:18

15 augustus, 2023

Rubrieken: Diverse Onderwerpen

Bijbelboeken: Genesis

Diverse Onderwerpen

Oorsprong van Sion

Genesis 14

Inleiding

De eerste niet-Bijbelse bronnen die de naam Jeruzalem vermelden, zijn te vinden in de kleitabletten van het archief van Ebla, zo rond 2250 v.Chr. Ebla was een oude stad in het noordwesten van Syrië, ongeveer 55 km ten zuidwesten van Aleppo. Een andere vermelding van Jeruzalem vinden we in de zgn. Amarna-brieven waar het geschreven staat als Uru-sa-lim. Amarna is de naam van de nieuwe hoofdstad die de Egyptische farao Amenhotep IV of Echnaton liet bouwen op de oostelijke oever van de rivier de Nijl. Tot de belangrijkste archeologische vondsten afkomstig uit Amarna behoren de zogenaamde Amarna-brieven, rond 1400 v.Chr. op kleitabletten geschreven in spijkerschrift, die gegevens bevatten over diplomatieke betrekkingen tussen het toenmalige Egypte en naburige rijken, waaronder ook Israël.

In de Bijbel vinden we waarschijnlijk de eerste vermelding van Jeruzalem in het boek Genesis. We lezen daar dat ‘Melchisedek, de koning van Salem’, Abraham tegemoet kwam met brood en wijn (Gen.14:18; vgl. Heb.7:1,2). Jeruzalem wordt in het Oude Testament met verschillende namen aangeduid, onder andere: Salem, Jebus, Moria en Sion. Wat later in Genesis lezen we van het offer van Abram: ‘Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal’ (Gen.22:1-2). Waarschijnlijk begon Salomo op die berg met de bouw van de tempel, waar de HERE aan zijn vader David verschenen was, op de dorsvloer die David had gekocht van de Jebusiet Ornan (2Kron.3:1; 1 Kron.21:22). Het vroegere Jeruzalem werd soms Sion genoemd want dat was de naam van de oude citadel in Jeruzalem en is ook vermeld als de stad van David (2Sam.5:6-12) en de stad van de grote koning (Mat.5:35). In de Bijbel heeft het een drievoudige betekenis:

1e. De stad Davids.

In het Oude Testament wordt Israël en Jeruzalem vermeld onder de naam Sion dat is de stad van David: 1Kron.11:4-5; Ps.2:6; Jes.2:3.

2e. Hemelse stad;

Het Nieuwe Testament vermelde Sion niet alleen maar als verwijzing naar Jeruzalem (Rom.11:26-27) maar ook naar het Nieuwe Jeruzalem: Heb.12:22-24.

3e. Stad in het Vrederijk

De naam Sion wordt vermeld in de volgende Bijbelgedeelten die verwijzen naar Jeruzalem in het toekomstige Vrederijk: Jes.1:27; 2:3; 4:1-6; Joël 3:16; Zach.1:16-17; 8:3-8; Rom.11:26.

______________________________________________________________________________________________________________________________