Vraag en Antwoord – Over de opstanding van ontslapen heiligen – Vraag 11

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Opstanding van ontslapen heiligen

Nummer 11

Vraag:

Om welke heiligen gaat het in Mattheüs 27:52-53?

‘En de graven werden geopend en vele lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt; en gingen uit de graven na zijn opwekking en kwamen in de heilige stad en verschenen aan velen’.

Antwoord:

Deze vraag kunnen we ook niet rechtstreeks vanuit Gods Woord beantwoorden. We moeten door afleiding trachten een antwoord te vinden.

Denken we er aan, dat de opstanding van deze mensen als een bevestiging van de opstanding van Christus bedoeld is, dan is het aannemelijk te veronderstellen dat het gaat om gelovigen, die de inwoners van Jeruzalem aan wie ze verschenen bekend moeten zijn geweest. Natuurlijk kunnen het ook heiligen uit de oude dag zijn geweest, waarbij God dan – net als op de berg der verheerlijking – door innerlijke verlichting duidelijk maakte wie ze waren. Dan echter is het tekenend karakter minder duidelijk.

Door de uiterste kortheid van deze passage en het gebrek aan parallelle voorvallen blijven we met meer vragen dan antwoorden zitten.

_____________________________________________________________________________________________________________________________