Vraag en Antwoord – Spreekt de Bijbel zichzelf tegen? – Nummer 1

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Spreekt de Bijbel zichzelf tegen?

Nummer 1

Vraag:

Twee teksten uit het boek Handelingen die gaan over de ontmoeting van Paulus met de Heer Jezus.

Het ene is van de schrijver Lukas die deze ontmoeting beschrijft en de ander het verhaal van de gebeurtenis zelf uit de mond van de apostel Paulus. In het eerste verslag ‘hoorden zij wel de stem’ en in het tweede verslag ‘hoorden zij niet’.

Handelingen 9:7 (Voorhoeve/TELOS-vertaling)

‘De mannen nu die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen’

Handelingen 22:9 (Voorhoeve/TELOS-vertaling)

 ‘Zij nu die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, hoorden zij niet’

Antwoord:

De schijnbare tegenspraak is slechts verbaal, dus in de vorm van communicatie waarbij men zich uit met woorden (en/of geluiden). Het Griekse woord voor ‘horen’ (akouo) kan verschillende betekenissen hebben., zoals ook in het Engels. Het kan betekenen een stem horen (Hand.9:7), maar het kan ook betekenen dat men de betekenis begrijpt van wat gezegd was.

De Engelse NIV-vertaling geeft de beide betekenissen correct weer:

‘The men travelling with Saul stood there speechless; they heard the sound but did not see anyone’ (Acts 9:27).

‘My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me’ (Acts 22:9).

In het Nederlands lijken de beide verzen met elkaar in strijd. In het Grieks wordt bij ‘horen’ echter de ene keer de tweede, de andere keer de vierde naamval gebruikt en dat maakt een verschil. Je moet de teksten zo lezen:

‘Daar zij wel de stem (het stemgeluid) hoorden, (maar niet verstonden wat er gezegd werd), maar niemand zagen’ (Handelingen 9:7).

‘zij….zagen wél het licht (niet de persoon), maar de stem van hem die tot mij sprak hoorden (d.w.z. verstonden) zij niet’ Handelingen 22:9).

_____________________________________________________________________________________________________________________