Vraag en Antwoord – Welke Bijbelvertaling gebruiken? – Nummer 3

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vragenrubriek

Welke Bijbelvertaling te gebruiken?

Nummer 3

Vraag:

Omdat er enorm groot aanbod is van Bijbels in verschillende vertalingen vraag ik mij af welke ik moet gebruiken?

Antwoord:

Omdat de meeste mensen geen kennis hebben van de Hebreeuwse of Griekse taal was het noodzakelijk dat de Bijbel in de verschillende volkstalen beschikbaar werden gesteld. Voor de invoering van de boekdrukkunst werden boeken en andere geschriften met de hand overgeschreven als men meerdere exemplaren wilde maken. Boeken waren toen dus letterlijk handschriften. Een typische oplage van een handschrift was vaak maar enkele honderden exemplaren of zelfs maar enkele tientallen. Zo zijn dan ook veel boeken uit de oudheid en middeleeuwen voor altijd verloren gegaan toen het laatste exemplaar ervan verdween. Met de introductie van de mechanische drukkunst werd een oplage al snel enkele duizenden exemplaren en was het gevaar van definitief verloren gaan van een bepaald werk een heel stuk kleiner geworden. Hiermee werd de verspreiding van kennis en nieuwe inzichten geweldig versneld. Het belang van de boekdrukkunst voor de massale verspreiding en het behoud van kennis is dan ook zeer groot. Omdat de boekdrukkunst in de 17e. eeuw in Europa tot grote bloei kwam werd het mogelijke de Bijbel in grote aantallen te drukken tegen een relatieve lage prijs. Zo kon iedereen de Bijbel onderzoeken.

Onder Bijbelvertaling verstaan we het weergeven van de inhoud van de Bijbel in een andere taal. Meestal is de grondtekst de brontaal (Hebreeuws, Aramees of Grieks), maar er kan ook een vertaling van een vertaling gemaakt zijn. De kans op onnauwkeurigheden wordt dan wel groter. Er zijn vertalingen van de volledige Bijbel in meer dan 450 talen. Delen van de Bijbel van zijn vertaald in meer dan 2.000 talen.

Vertalingen in het Nederlands

  1. Vóór de Statenvertaling

Rijmbijbel (1271) Hernse Bijbel (1361), Delftse Bijbel (1477) Van Liesveltvertaling (1526-1542)

Leuvense Bijbel’ van Nicolaas van Winghe (1548), ‘Moerentorfbijbel’ (1599), Deux-Aesbijbel (1561-1568), Statenvertaling (1637), Herziene Statenvertaling (1977), Nieuwe herziene Statenvertaling (2010)

  1. Na de Statenvertaling, 1637 tot 1975

Willem Antony van Vloten, Palmbijbel (1818-1830), Nieuwe Testament van Visschering (1854 en 1859), Voorhoevevertaling (1877), Telosvertaling (1985), Professorenbijbel (eind 19e eeuw), Leidsche Vertaling (1914), Theodorus van Tichelen (1926), Petrus Canisiusvertaling (1939), NBG-vertaling (1951)

  1. Vanaf 1975

Willibrordvertaling (1975 en 1995), Groot Nieuws Bijbel (1983 en 1996), Het Boek (1987), Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004), Naardense Bijbel (2004 en 2014), BasisBijbel (BB, 2013), Bijbel in Gewone Taal (BGT, 2014)

Je ziet er schijnt geen eind aan te komen. Mijn persoonlijke voorkeur en gaat uit naar de Nieuwe herziene Statenvertaling van 2010 en voor wat betreft het Nieuwe Testament de Telosvertaling (ook genoemd de Voorhoeve vertaling). Voor theologen, verkondigers van het Woord en ieder die zich op één of andere manier met het onderzoek van de Bijbel bezighoud is het raadzaam meerdere Bijbelvertalingen te raadplegen.

Het is, gelet op de grote aantal verschillende vertalingen van de Bijbel in de Nederlandse taal dan ook bijzonder naïef en arrogant om te beweren dat er maar één betrouwbare vertaling is. Je kunt natuurlijk een persoonlijke voorkeur hebben maar een vertalingen is slechts een vertaling…

_________________________________________________________________________________________________________________________________________