Vraag en Antwoord – Nummer 38 – Vóór of tegen Israël?

27 februari, 2024

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Nummer 38 – Vóór of tegen Israël?

Vraag

Hoe moet mij als gelovige gedragen in deze tijd. In mijn vriendenkring en in de kerk is het: je bent vóór of tegen Israël. Maar als je ergen vóór bent, dan ben je automatisch ook ergens tegen, en dat wil ik niet. Ik wil als gelovige en volgeling van Jezus Christus neutraal tegenover mijn medemens staan. Kunt u mij advies geven?

Antwoord

Beste vraagsteller, ik begrijp het dilemma waar je voor staat, en je bent zeker niet de enige die daarmee worstelt. Het is niet moeilijk om in gebed achter Israël te gaan staan als het verbondsvolk van God, het volk Israël dat momenteel door God tot aan de komst van de Messias terzijde is gesteld. Het is moeilijker om achter Israël te gaan staan en daarvan openlijk te spreken en nog erger, alles goed te keuren wat er momenteel gebeurt door het Israëlische leger. Doe je dat wel dan verlies je je neutraliteit als gelovige ten opzichte van de ongelovigen in deze wereld. Het aspect van de vreemdelingschap speelt daar een rol in, ik bedoel wij, gelovigen behoren tot het volk van God, de Gemeente van Jezus Christus. We zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. We staan als het ware aan de zijlijn van het wereldgebeuren en weten waar het naar toe gaat, namelijk de wederkomst van Christus. Wat moet, wat kan je doen? Ik denk dat je achter Israël moet gaan staan en bidden voor hun bekering en de vrede van Jeruzalem die door de Messias tot stand zal worden gebracht. We weten dat als Hij komt en ze Hem zullen zien wie ze doorstoken hebben, dan zullen ze pas tot erkenning van hun schuld komen en de Messias, Jezus Christus aannemen. Nu worden ze nog door God getuchtigd met het oog daarop dat ze tot Hem zullen terugkeren. Gelukkig zien al een begin van de bekering van Israël in het ontstaan van de Messias belijdende Joden.

Ik wil je aanraden het artikel ‘Wat de Bijbel over Gaza’ over Psalm 83 en Zacharia 12-14, in de rubriek: Wijsheidsboeken eens te lezen.

____________________________________________________________________________________________________