Vragen Eschatologie – Nummer: 21 – Wie is de vrouw vermeld in Openbaring 12?

9 april, 2024

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer: 21

Wie is de vrouw vermeld in Openbaring 12?

Vraag:

Wie is de vrouw in Openbaring 12 en wat is de eschatologische verklaring daarvan?

Antwoord:

1 En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

  1. En zij was zwanger en schreeuwde in weeën en in haar pijn om te baren.

  2. En er verscheen een ander teken in de hemel; en zie: een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns en op zijn koppen zeven diademen.

  3. En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond vóór de vrouw, die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren het te verslinden.

  4. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.

  5. En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat men haar twaalfhonderdzestig dagen voedde.’ (Op.12:1-6)

Het doel van het boek Openbaring wordt gelijk al in 1:1 genoemd: om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. Het boek eindigt met het leven in de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem. Het middelste hoofdstuk is hoofdstuk 12, waar ons een groot teken in de hemel wordt getoond: dat is de vrouw die duidelijk Israël voorstelt. Israël, Gods volk, wordt voorgesteld als een vrouw, alle twaalf stammen omvattend (twaalf sterren), bekleed met het hoogste gezag (de zon). God heeft het volk Israël uitverkoren (Deut.7:6) en uit dat volk is de Messias geboren, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf (12:5). Zij (Israël) baart een zoon, een man – en dat is natuurlijk de Heer Jezus. Dat is ook de vervulling van de eerste profetie uit Genesis 3:15 en daarom lezen we ook over de strijd met de duivel. De vrouw wordt in de woestijn geleid en bewaard door de Grote Verdrukking heen. Sommigen zien niet dat de vrouw Israël is en identificeren haar met de gemeente, maar hoe kan de gemeente Jezus ‘baren’? Doet men dat toch dan komt ook tot een heel andere uitleg van dit laatste Bijbelboek. Na de Grote Verdrukking zal de Zoon des mensen verschijnen met grote kracht en heerlijkheid (Zach.14:3, 9; Mat.24:30-31) en zal het volk Israël (het gelovig overblijfsel) het Vrederijk worden binnengeleid en tot zegen zijn voor de hele wereld zijn.

______________________________________________________________________________