Vragen Eschatologie – Nummer 9 – Wat is de Opname?

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 9

Wat is de Opname?

Vraag: U spreekt over ‘de Opname’ wat moet ik daaronder verstaan?

Antwoord: De Opname behoort tot één van de verborgenheden of geheimenissen ‘die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn (Gods) heiligen’ (Kol.1:26). Deze verborgenheden of geheimenissen bekend te maken behoorde tot de verantwoordelijkheid van de apostel Paulus (Kol.1:25). In verband met de toekomstige gebeurtenissen lezen we ook nog over een andere verborgenheid: ‘Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en zij zullen veranderd worden’ (1Kor.15:51-52). In dergelijke zin sprak de Heer Jezus ook over de gelijkenissen. ‘Ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging van de wereld af verborgen zijn geweest’ (Mat.13:35; Ps.78:2). Omdat deze dingen verborgen waren van alle eeuwen en geslachten is het ook niet juist de Opname te vereenzelvigen met de zichtbare komst van Christus op de Olijfberg omdat die al duidelijk gedocumenteerd was in het Oude Testament. Het is een speciaal gebeuren en betreft de terugkeer van de Heer Jezus om zijn bruid (de Gemeente) op te halen en te brengen in het huis van de Vader. De voornaamste ‘bewijsteksten’ voor de Opname zijn Joh.14:1-3; 1Kor.15:51-52; Fil.3:20-21 en 1Thes.4:13-18.

______________________________________________________________________________________________________________________